ssabu

[SSABU] 트론 매수신호 발생

Long
ssabu Premium Zaktualizowano   
BINANCE:TRXBTC   TRON / Bitcoin
───────────────────────────────────────────────
🔈 지표 만들기에 열중하느라 그간 아이디어를 업로드 하지 못했습니다.
만족하는 수준의 지표를 만들어서 베타테스터 배포까지 마쳤습니다.
앞으로는 글을 주기적으로 업로드 하도록 하겠습니다.
업로드 시에 알림을 원하시면 팔로우하기 ★ 모양클릭과
재밌네요, 고마워요!를 눌러주시면 감사합니다.
───────────────────────────────────────────────트론 매수신호 발생했습니다.

바셀에 단기고점 알고리즘 업데이트 예정입니다. (위의 스샷에서 파란 SELL이 업데이트 된 단기고점 SELL이고 기존의 BUY신호와 SELL 사이의 고점에서 발생)

단기고점 또한 리페인팅 없고 봉중간에 발생하며 발생시점 가격표시 가능합니다.

오늘 저녁에 적용 될 예정이니 사용자분들은 공지가 나간 후에 재설치 해주시면 됩니다.


Komentarz:
바셀 2.0 업데이트를 완료하였습니다.

사용자분들은 재설치를 해주시면 업데이트 내역이 적용됩니다.

공지확인
Komentarz:
피보나치 비율을 저절로 그려주는 오토 피보나치 지표 스크립트 업로드 하였습니다.
사용 원하시는 분은 댓글 남겨놓으세요.

【 트레이딩뷰 매니아 】
https://cafe.naver.com/tradingviewmania
【 트레이딩 시스템 】
https://tradingviewmania-menu.oopy.io/
【 카톡 】
http://bit.ly/%EC%8B%B8%EB%B6%80_%EB%AC%B8%EC%9D%981
【 텔레그램 】
http://bit.ly/%EC%8B%B8%EB%B6%80%ED%85%94%EB%A0%88
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.