AnturParafin

Szansa na wzrosty

GPW:TEN   TSGAMES
Cena trafiła na strefę która może wywołać popyt. Analiza jest bardziej roszczeniowa w tej chwili lecz warto obserwować to miejsce i szukać dalszych sygnałów do wzrostu gdyż zasięg korekty do spadku jest duży i przekracza 200%. Chęć wzrostów potwierdza również dywergencja widoczna na wskaźniku RSI która buduje się od Czerwca 2022 roku .Należy zwrócić uwagę , że RSI jest już wyczerpane na interwale 1D i 1T co świadczy o braku siły sprzedających. Na interwale dziennym widać formację świecową w postaci pinbara w strefie popytowej. Akcje spółki są w trendzie spadkowym od Października 2020 roku i jest to jeden z czynników przemawiających za tym , że po tak długich i głębokich spadkach może pojawić się korekta tych spadków.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.