Daniel_Michalski

SUSHI/USDT - Shitcoin that can make you rich

Daniel_Michalski Zaktualizowano   
BINANCE:SUSHIUSDT.P   SUSHI / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Hello Traders.
I would like to present you my own analysis for SUSHI/USDT pair. Please remember that the analysis' realization depends on given factors:
Bitcoin dominance, bitcoin itself (depends on the percentage of dominance), and Ethereum (Ethereum/usd chart is strongly similar to altcoin marketcap chart)

1.At a given sushi chart we can notice the triangle pattern,which has been broken upward, this particular pattern always needs to be retested (it has happened)
2.Meanwhile a new uptrend line marked as "1" is being created. Its creates POTENCIAL shortterm uptrend channel together with line "2".
While if price rises strong, it may break line "2".
3.At interval greater than 12h wee can easly see RSI divergence.

Negation of the analysis:
Rising bitcoin dominance up to 70% or higher
Huge bitcoin price dump

PL:

Dzień dobry traderzy.
Przedstawiam moją analizę pary sushi/usdt. Pamiętajcie że realizacja analizy zależy od czynników: Dominacja bitcoina, sam bitcoin (w zależności od procentu dominacji) oraz Ethereum (ethereum/usd wykres jest bardzo podobny do wykresu altcoin marketcap)
1. na wykresie sushi widzimy formacje trójkąta któy został przełamany górą, ta formacja zawsze wymaga retestu ( to się stało)
2. W tym samym czasie tworzy się nowa linia trendu wzrostowego zaznaczona "1" tworzy ona POTENCJALNY kanał trendu wzrostowego wraz z linią "2". Jeśli cena będzie mocno rosnąć, może przebić linię "2"
3. Na interwale wyższym niż 12h łatwo zauważyć dywergencje wskaźnika RSI

Negacja scenariusza:
Wzrost dominacji bitcoina do 70% albo wyżej
Duża wyprzedaż bitcoina
Zlecenie aktywne:
it was nice to LONG 23% pump from the start.
Now try to focus on a few important factors:
1D candles from last days
2 supporting lines that create supporting area (0.6930 and 6588)
stochastic RSI on the 4h interval
*pick the downtrend line to local peak at 0.7657 and it will set you a trend for LOCAL correction*
ALSO ALWAYS LOOK AS WELL AT : ETH, BTC and ETH dominance, and bitcoin itself
PL:
To było profitowe, longować 23% od samego początku.
Skupmy się na najważniejszych rzeczach:
Obserwujmy świeczki 1D z ostatnich dni
2 linie suportu tworzą nam strefę wsparcia (0.6930 and 6588)
STOCHASTIC RSI na interwale 4h
*opuśćmy linię trendu spadkowego z lokalnego szczytu 0.7657, mamy linię trendu lokalnej korekty*
ZAWSZE PATRZMY NA: ETH, BTC and ETH dominance, i samego bitcoina
Transakcja zamknięta: osiągnięto wyznaczony cel:
Ok, SUSHI was pumped well, congratulations for everyone.
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.