ChristopherJohnson_AT

Stalprodukt. Interwał: W1, D1

Short
GPW:STP   STALPROD
Trend: Długoterminowy wzrostowy (19 letni), średnioterminowy horyzontalny (11 letni), krótkoterminowy wzrostowy (18 miesięczny).
Wsparcia dla trendu wzrostowego: 307 zł, 284 zł, 259 zł.
Opory dla trendu wzrostowego: 330 zł, 349.50 zł, 399 zł, 429 zł.

Zadziwiający jest fakt w jak regularny sposób poruszają się rynki finansowe od wielu lat. Układy falowe, formacje świecowe i klasyczne, pomimo cyfryzacji i postępu technologicznego nadal są aktualne. Notowania stalproduktu są idealnym przykładem potwierdzającym znaczenie analizy techniczne. Właściwa interpretacja sygnałów technicznych pozwala z dużą dokładnością określać przyszłe zakresy ruchów cen. Upthrust (synonim pin bar, spadająca gwiazda) z dnia 07 maja był katalizatorem do rozpoczęcia korekty wyższego rzędu. Sygnał ten zapoczątkował falę znosząc ponad 35% wzrostowego układu falowego trwającego prawie 18 miesięcy. Wyhamowanie spadków stalproduktu po dynamicznej fali wzrostowej jest częścią 8 falowej konfiguracji falowej. Po pięciofalowym impulsie rozpoczęła się korekta, obecny ruch zniżkujący pozwala sądzić, że jest to fala A jako element składowy formacji korekcyjnej ABC.


Jak zauważymy powyższa fala została uformowana piątką (trzema falami impulsowymi i dwoma korekcyjnymi). Fala B wyższego rzędu powinna być przeciwstawna do aktualnego ruchu i zgodna z trendem. Jeżeli zostanie ukształtowana przez konfigurację falową składającą się z trzech fal, to z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie można spodziewać się fali C kończącej korektę. Obecnie notowania wyhamowały na geometrii i poziomie horyzontalnym, który jest silnym wsparciem dla aktualnego trendu. Fakt ten autoryzuje znaczne zaangażowanie wolumenu w tym renge-u cenowym i przyrost histogramu na profilu wolumenu, który po raz kolejny potwierdza znaczenie tego zakresu cenowego. Sekwencja coraz niższych dołków w ostatniej fali spadkowej uwierzytelniona jest przez silne sygnały słabości VSA. Wspomniany wcześniej Upthrust na ultra wysokim wolumenie uformował się na szczycie notowań, kolejny test popytu zakończony został jedną z najbardziej bezwzględnych i zdradliwych formacji barowo wolumenowych. Trap up move, jest sygnałem pułapką zamykającym inwestorów po przeciwnej stronie rynku. Wymowa tej świecy jest następująca. Najpierw mamy dynamiczne wzrosty napędzane przez wybicie lokalnego pasma oporowego co spowodowało, że duża część inwestorów zaczęła zajmować pozycję długie. Następujący po tym dynamiczny spadek ceny i znaczny przyrost wolumenu wraz z zamknięciem świecy w dolnym zakresie, zamyka inwestorów z otwartymi pozycjami długimi na poziomie 399 zł. Wymowa tej świecy jest jednoznaczna, mówi o dystrybucji i przewadze strony podażowej oraz o kontynuacji ruchu korekcyjnego.

Podsumowanie i wnioski końcowe:
Obecny ruch spadkowy jest początkiem korekty wyższego rzędu. Silne sygnały słabości, potwierdzone przyrostem wolumenu na szczycie notowań sugerują zachowanie ostrożności. Możliwa fala przeciwstawna do trwającej przeceny będąca falą B (korekcyjną znoszącą część pięciofalowego impulsu spadkowego licząc od szczytu notowań). Dlatego też w najbliższym czasie spodziewałbym się rozbudowania układu korekcyjnego z możliwym zejściem i przetestowaniem linii podaży uformowanej przez dołki cenowe z dnia 17 marca i 2 listopada 2020 r.


Powyższa analiza służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o powyższą publikację ani za ewentualne szkody poniesione na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.