pikierus

STEEMUSD Czas się kończy?

POLONIEX:STEEMBTC   STEEM / Bitcoin
(PL) Steem po dużej przecenie dwa lata temu niezmiennie podąża ścieżką trendu bocznego z tendencją spadkową , jak widzimy na wykresie ten trend spadkowy jest przyciskany przez czerwoną linię która spycha kurs w dół, oraz od dołu jest wypychany przez trzy bardzo ważne wsparcia. Pierwszym wsparciem jest zielona linia długiego trendu wzrostowego która aktualnie znajduje się na poziomie około 0,00012 BTC, oraz dwa kolejne wsparcia to przerywane niebieskie linie które są ostatnimi dołkami które wyznaczyły ostatnie przeceny (poziomy cenowe to 0,000088 BTC i 0,000058). Generalnie Steem znajduje się w wielkim klinie który kończy się w okolicach połowy listopada, i przypuszczalnie wtedy zostanie wyznaczony nowy trend.
(ENG) Steem after a large over-estimate two years ago invariably follows the path of the side trend with a downward drift, as we can see in the chart this downward trend is pressed by the red line that pushes the course down, and from the bottom is pushed out by three very important support. The first support is the green line of the long uptrend which currently is at around 0.00012 BTC, and two more support are intermittent blue lines which are the last holes that marked the last discounts (price levels are 0.000088 BTC and 0.000058). Generally, Steem is in a big triangle that ends around mid-November, and a new trend is likely to be set then.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.