CBOE_DLY:SPX   S&P 500 Index
ESM2024
W ostatniej analizie patrzyliśmy na poziom 5264 zadając sobie pytanie o to czy nastąpi tam upthrust, czy akceptacja cen powyżej.
Nastąpiło to drugie i po teście tego poziomu mamy wybity nowy szczyt.
Na załączonym wykresie mamy oprócz kontraktu wykres indeksu.
Myślę, że obecnie ten drugi wykres wnosi cenne informacje i lepiej wizualizuje ważne poziomy.
Poziom 5264 na indeksie, to poziom poprzedniego szczytu i na najbliższe dni będzie dla mnie jasnym znakiem sygnałowym. Konsolidacja powyżej lub test tego poziomu o malejącym wolumenie będzie sprzyjał bykom. Dodatkowo należy spojrzeć na lukę wspierającą to wybicie.
Z drugiej strony zamknięcie jej i ewentualna słabość w reakcji od niej będzie sprzyjała niedźwiedziom. Rynek jest pod kontrolą graczy momentum i trzeba pamiętać, że pewien obszar ich biznesu zakończył się z chwilą wygasania opcji w ostatni piątek.


Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.