TJS_Patrykoo

Czuję krew na SPX. T1

Short
TVC:SPX   S&P 500
Indeks Stanów Zjednoczonych znajduje się na światowych szczytach, a po panice związanej z pandemią Covid, cena utworzyła klin, który z tygodnia na tydzień jest coraz węższy. Gdy przeanalizujemy działanie wskaźnika prawdziwej siły, bazując na poprzednich korektach, możemy zauważyć, że dokładnie określa on zmieniające się trendy. Sygnałem najbliższych spadków jest fakt ponownego przecięcia się linii wskaźnika + dywergencja spadkowa oznaczona wyróżnionymi wartościami.

Dniami mającymi duży wpływ na gospodarkę Stanów Zjednoczonych będą najbliższa środa i czwartek (15.12.2021 / 16.12.2021)
W środę odbędzie się wystąpienie FED, gdzie poruszą temat dotyczący stóp procentowych, a w czwartek czeka to samo ECB.
Dlaczego powyższe dni są istotne?
W ciągu ostatnich tygodni nastąpiły wzrosty 2-letnich i 10-letnich obligacji. Jest to spowodowane planem FEDu dotyczącym taperingu (ograniczeniem programu skupów aktywów). Decyzja w sprawie stóp procentowych będzie wiązała się prawdopodobnie z jednym z poniższych scenariuszy:
1) Dodatnie obligacje będą utrzymywane i oddziała to pozytywnie na gospodarkę Stanów Zjednoczonych.
2) Podniesienie stóp procentowych będzie wiązało się ze strachem na rynku.

Jakie inne informacje do nas docierają?
Poniżej zamieszczam tabelę instytucji finansowych dotyczącą przewidywań zamknięcia się ceny SPX w 2022 roku:

1) Bank of America 4.600
2) BMO 5.300
3) Cantor Fitzgerald 4.800
4) Citigroup 4.900
5) Cornerstone Marco 4.600
6) Credit Suisse 5.000
7) Goldman Sachs 5.100
8) Morgan Stanley 4.400
9) RBC Capital Markets 5.050
10) Scotiabank 4.800
11) UBC 4.850
12) Wells Fargo 4.715

Brzmi optymistycznie, prawda?
Na podstawie poprzednich instytucji finansowych Bloomberg utworzył jeden wykres obrazujący przewidywania dotyczące 2022 roku. Przedstawia on pierwszą połowę roku jako spadkową, a drugą jako wzrostową. To oczywiste, że informowanie o krachu nie jest dane instytucjom finansowym na rękę, więc muszą sprawiać pozory, że sytuacja na indeksach jest stabilna i ją kontrolują. Pytanie brzmi, kto uwierzy w korektę wzrostu, biorąc pod uwagę aktualną sytuację na świecie i wykresie?

Warto spojrzeć również na rynek opcji dotyczący SPX.
Pozycje Put = 3,260,344 (grające na ewentualne spadki)
Pozycje Call = 1,596,696 (grające na ewentualne wzrosty)
Stosunek = 2.04

Według mnie panika i strach przyjdzie dopiero w pierwszym kwartale przyszłego roku, a do tego momentu SPX będzie konsolidował na wartościach osiągniętych w ciągu ostatnich tygodni. Nie można tu wskazać żadnych poziomów wsparcia, ale zwracałbym uwagę na SMA 50, 200, 400, ponieważ to od tych średni kroczących ceny odbijały się w przeszłości. "Żadne drzewo nie rośnie do nieba, a inwestycja to wspinaczka po ścianie strachu"

DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności)
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

"Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą."
#tradingjam
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.