KompasRynkowy

S&P500 - Co nam podpowiada rynek?

Short
TVC:SPX   S&P 500
Stosunek dwóch diametralnie przeciwstawnych klas aktywów często dostarcza wnikliwych wskazówek na temat tego, co robią inwestorzy i jak widzą rzeczywistość.
XLY / XLP jest doskonałym przykładem wskaźnika sentymentu. Ważne jest aby zrozumieć, że konsumpcja amerykanów odpowiada za blisko 70% PKB USA.
Kiedy wartość wskaźnika rośnie, może oznaczać to, że ludzie chętniej wydają pieniądze i mają większą skłonność do konsumpcji, to dla rynków oznacza z reguły risk-on. Podczas gdy jego wartość zaczyna spadać oznacza to, że ludzie wydają więcej na podstawowe przedmioty codziennego użytku, kosztem tych luksusowych co może wynikać z faktu pogorszenia się ich sytuacji materialnej, z reguły wtedy inwestorzy podejmują mniejsze ryzyko na rynku i doświadczamy środowiska risk-off.
Proponuje- zamiast skakać po nagłówkach wiadomości, pustych narracjach i grupowym myśleniu- włączyć #proces i skupić się na danych.

Jeśli chcesz więcej pomysłów handlowych oraz chciałbyś poznać metodologię globalnego makro i nasze unikalne podejście do rynków to zapraszam Cię na stronę https://www.kompasrynkowy.pl
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.