Insider_FX

Kilka obserwacji dla rynku zbóż po raporcie WASDE

FOREXCOM:SOYUSD   Soybean Oil CFD
Na koniec rynek soi , gdzie ubiegły tydzień zakończył się pokaźnym wzrostem, największym od początku lipca, co nie powinno mocno dziwić biorąc pod uwagę analizowany raport WASDE. Warto zwrócić uwagę, iż cena dwukrotnie rysowała formację młota, wznawiając po niej trend wzrostowy. Aktualnie można oczekiwać, że kupujący będą chcieli podejść w rejon 1030$, gdzie mieści się ważniejsza strefa podażowa, która zahamowała dynamiczny wzrost na przełomie czerwca i lip

Pełna analiza fundamentalna oraz techniczna kukurydzy, soi oraz pszenicy po ostatnim raporcie USDA dostępna jest na blogu.