Banksy88

SNT. SYNEKTIK złapał zadyszkę.

Short
GPW:SNT   SYNEKTIK
Po wyłamaniu oporu 39 zł 20/02/2023. Synektik wzrósł o ponad 300%. Nic jednak nie rośnie do nieba.
Na interwale tygodniowym widać, że tworzy się podwójny szczyt, a oscylator w dolnej części wykresu wskazuje na słabnący trend.
Strefą gdzie popyt napotkał opór i twory się podwójny szczyt, jest 157-151. Strefą, której niedźwiedzie nie mogą wyłamać, jeżeli dotychczasowy trend ma być zachowany, jest obszar 117,6-11,5.
Na interwale dziennym można wyznaczyć wyżej obszar, w którym należałoby się spodziewać reakcji strony popytowej. 132-128,10 tu będzie pierwsza okazja przekonania się, w jakiej kondycji jest rynek.
O ile o poziom 117,6 jestem spokojny, to wyższa strefa wsparcia, w mojej ocenie może zostać połamana.
Na interwale 4g zaznaczyłem poziom 125,6, który w mojej ocenie, może zatrzymać przecenę.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.