Comparic

Śnieżka odnosi zysk netto w II kw. 2018 r. Cena nadal konsoliduj

GPW:SKA   SNIEZKA

Fabryka Farb i lakierów (FFiL) śnieżka poinformowała, że w zakończonym drugim kwartale 2018 roku osiągnęła 26,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co jest znacznym wzrostem w stosunku do 15,46 mln zł raportowanych w tym samym okresie rok wcześniej. Na otwarciu czwartkowego handlu przy Książęcej, akcje poruszają się bez większej zmienności.
„W I półroczu 2018 roku grupa kapitałowa Śnieżka wypracowała przychody na poziomie 300,3 mln zł, czyli o 2,1% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na uwagę zasługuje także zysk netto, który wyniósł 37,7 mln zł, co oznacza wzrost o 21% r/r. Dobre wyniki biznesowe Grupa zawdzięcza głównie sprzedaży krajowej, zapewniającej 77,9% przychodów ogółem. Istotne pod względem wolumenów sprzedaży pozostają dla Grupy rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa kontynuowała zaplanowane zadania inwestycyjne. Trwa restrukturyzacja w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów, co w przyszłości powinno przełożyć się na poprawę rentowności w tej spółce.
W ocenie zarządu, kolejne miesiące powinny przynieść stopniową poprawę wyników. Rynek najważniejszego dla Śnieżki surowca powoli się normuje i ceny bieli tytanowej w kolejnych kwartałach powinny się ustabilizować" – informuje raport okresowy spółki.
Od strony technicznej wykres długoterminowy (interwał tygodniowy) nie sugeruje jak na razie pojawienia się większej zmienności. Od 2017 roku cena konsoliduje w wąskim przedziale pięciu złotych za akcję (oprócz wybicia na początku roku bieżącego), który dodatkowo wzmacniają zniesienia przeszłej aprecjacji:
SKA W1
Pokonanie górnej bandy konsolidacji pozwoliłoby na re-test poziomu 8,00, dolnej natomiast na domknięcie dwuletniej luki.

Sprawdź największy polski portal traderski - comparic.pl i dołącz do najbliższej edycji konferencji InvestCuffs! expo.investcuffs.pl. Do zobaczenia w Krakowie!
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.