WyckoffPL

Przełamanie linii trendu spadkowego wraz z dywergencją?

Short
GPW:SEN   SERINUS
Wydaje się, że we wrześniu 2018 roku można zaobserwować przełamanie dwuletniej linii trendu spadkowego prowadzonej od szczytu z grudnia 2016 roku. Dodatkowo w listopadzie 2018 roku można zauważyć powrót do tej przebitej linii trendu spadkowego. Formowaniu dołków w okresie czerwiec 2018 - kwiecień 2018 towarzyszyła dywergencja na wskaźniku RSI . Wybiciu z ostatniego dołka towarzyszył bardzo duży wolumen, który wraz z postępującą korektą tego wybicia istotnie spada.

Komentarze