cel_pal

QtumUSDT warunek dalszego wzrostu ceny - analiza trendu

KRAKEN:QTUMUSD   Qtum / U. S. Dollar
QtumUsd "myśląc" o wzrostach powinno obronić strefe zieloną UP. Gdyby cena zamknęła się znacząco poniżej strefy up prawdopodobne dalsze spadki ceny i lokalna bessa. Qtum wybiło trend spadkowy od szczytów z 7 maja. Globalnie i fundamentalnie cena moze znacząco rosnąć. Kolejnym oporem dla ceny jest różowa strefa pomiędzy 22-24$