Warto obserwować spore zakupy tam idą. Walczą cały czas z oporem - jeśli przejdą szczęśliwie 740 może pójść ładna pompka na nim

Komentarze