TradingView

Jak używać kanałów regresji liniowej

Edukacja
NASDAQ:QQQ   Invesco QQQ Trust, Series 1
Kanały regresji liniowej są doskonałym sposobem na zidentyfikowanie potencjalnych kluczowych poziomów przyszłego ruchu ceny poprzez wykreślenie rozkładu normalnego trendu.

Korzystając z narzędzia Trend regresji (znajdującego się w panelu rysowania w grupie "Narzędzia linii trendu"), należy wybrać dwa punkty trendu, zazwyczaj na początku i na końcu trendu.

Po wybraniu dwóch punktów na wykresie obliczany jest rozkład normalny zbioru danych pomiędzy dwoma wybranymi punktami i wyświetlany w postaci kanału regresji liniowej.

Linia środkowa w tym kanale to linia regresji liniowej lub średnia, natomiast górna i dolna linia to górne i dolne odchylenie standardowe od średniej określone w ustawieniach narzędzia (ustawienia domyślne to +2 i -2 odchylenia standardowe od średniej).

Korelacja tej liniowej zależności jest wyświetlana jako współczynnik korelacji Pearsona, czyli R Pearsona. Można go wyświetlić na wykresie lub ukryć poprzez zaznaczenie okienka w menu narzędzia w zakładce Styl.

R Pearsona przyjmuje wartości w zakresie od -1 do 1 i pokazuje siłę korelacji, jak również jej kierunek. W miarę jak R Pearsona oddala się od zera, siła liniowej zależności pomiędzy ceną i czasem wzrasta. Kiedy używasz narzędzia Trend regresji, R Pearsona zawsze będzie ustawiony jako wartość bezwzględna (dodatnia), a kierunek trendu może być zidentyfikowany wizualnie.

Powrót do średniej

Kiedy trend regresji ma wysoką korelację, jest to spowodowane spójnością ruchu ceny i jej ułożeniem wzdłuż średniej (linii środkowej), z mniejszą liczbą punktów znajdujących się powyżej i poniżej linii średniej w kierunku górnego i dolnego odchylenia standardowego.

Jednym ze sposobów wykorzystania kanału regresji liniowej jest zawieranie transakcji z ruchem ceny, która oddala się i wraca do średniej.

Używając tego narzędzia należy zauważyć, że kanał zawierający więcej słupków i posiadający wysoką korelację ma większe szanse na kontynuację trendu niż kanał posiadający wysoką korelację, ale tylko kilka słupków.
Dokonując transakcji za pomocą tych kanałów, należy mieć na uwadze długość trendu.

Dzięki narzędziu Trend regresji możesz zacząć korzystać z analizy statystycznej w swojej strategii za pomocą zaledwie kilku kliknięć!

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.