MentorFinansowy

PZU: wybicie w dół z trójkąta i RGR-u wyznaczy ambitne cele

PZU (GPW:PZU)  
GPW:PZU   PZU
PZU ma szansę mocniejszego wybicia w dół. Doszło tam bowiem do zanegowania linii szyi formacji głowy z ramionami na interwale H4 i cofnięcia do niej (co jest często sytuacją na wykresie). A obecnie kurs ponownie odbija się w dół od tej istotnej linii.

To może zaowocować próbą realizacji zasięgu tej formacji na poziomie ok. 25,80. Zauważmy jednak - co ważne - że formacja ta kształtowała się w obrębie większej całości w postaci konsolidacji, wpisującej się w schemat trójkąta symetrycznego na interwale dziennym. Próbując zrealizować formację głowy z ramionami, rynek mógłby schodzić do rejonu 27,30, gdzie występuje linia równoległa do górnego boku wspomnianego wyżej trójkąta symetrycznego, poprowadzona przez istotne punkty na wykresie.

Jeśli zaś dojdzie do pełnej realizacji głowy z ramionami i pełnego zasięgu wybicia z trójkąta, to rynek może schodzić nawet niżej, do około 25,80. Tak się składa, że te dwa zasięgi występują prawie w tym samym miejscu.

Najważniejsze jednak teraz jest skuteczne wybicie z trójkąta i z formacji głowy z ramionami. Wydaje się to możliwe, aczkolwiek trzeba - rzetelnie oceniając bieżącą sytuację – przyznać, że walka między bykami a niedźwiedziami jeszcze trwa.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.