eranet

PZU do akumulacji w okolicach pkt D

Long
PZU (GPW:PZU)  
GPW:PZU   PZU
Na #pzu prowzrostowa formacja #bat. Cała strefa w okolicach pkt D powinna być wykorzystana do zakupu akcji...

Komentarze