InvestJourney

PZU- zalecamy ostrożność, ale kurs coraz bardziej atrakcyjny.

PZU (GPW:PZU)  
GPW:PZU   PZU
514 obejrzeń
4
Cena akcji PZU również oscyluje w okolicach wsparcia cenowego. Patrząc na wykres w ujęciu tygodniowym można wyznaczyć kilka poziomów potencjalnego odbicia. Pierwszym z nich będzie zewnętrzne zniesienie Fibonacciego (161,8%). Kolejnym, które z kolei jest najmocniejszą strefą wsparcia są poziomy historycznej, silnej reakcji inwestorów. Miała ona miejsce w okolicach 27-33 zł. Sama spółka jest dobrym instrumentem dla inwestorów pasywnych. Regularnie wypłaca dywidendę, której atrakcyjność rośnie wraz ze spadkiem ceny akcji. Ponadto PZU TFI jest jednym z głównych firm prowadzących zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi. Program nowy, ma wiele opinii, ale przyniesie dodatkowy przychód firmie. W długim terminie warto więc mieć tą spółkę pod obserwacją.

Komentarze