Alladyn

POZ - POZBUD. Czy to już czas na zmianę biegunów?

GPW:POZ   POZBUD
Kreska tygodniowa. Strefa 2,25-2,4 zł to ZB - zminana biegunowości. Prawie 10-letnie wsparcie jest teraz oporem.
Wyłamanie strefy 2,25-2,4 zł zmieni obraz rynku na wzrostowy przynajmniej w średnim terminie.

Na dziennym widać, że próby wyłamania oporu kończyły się nawet w okolicach 2,6 zł.


Przy wchodzeniu w długą pozycję trzeba mieć to na uwadze, aby nie dać złapać się razem z bykami w pułapkę zastawioną przez niedźwiedzie.
Najlepszą strategią będzie obserwacja rynku jak sobie radzi z oporem i dołączenie do trendu powyżej w/w strefy, lub nawet oporu na 2,6 zł.
Na co dzień nie wystawiam nosa poza Forum VIP LONGTERM https://forum.longterm.pl/ Znajdziecie mnie w Dziale Analiza Techniczna. Na forum prowadzę tam też swój portfel "DŻIN". Zapraszam.

Komentarze