pikierus

POEBTC Binance

BINANCE:POEBTC   None
POE po przebiciu poziomu Fibo (0,786) porusza się w trendzie bocznym w bardzo wąskim kanale tuż pod nim, w ostatnich godzinach na rynku kryptowalut nastąpiły mocne osunięcia i waluta POE nie oparła się temu trendowi, patrząc na rynek kryptowalut i na poziomy zleceń zakupów na giełdzie Binance obstawiam dalesze spadki na tej walucie do ceny 0,0000023 poziom Fibo 0,886, a być może jeszcze głębsze nawet w okolice ceny 0,000001.
ENG POE after breaking the Fibo level (0.786) moves in a sideway trend in a very narrow channel just below it, the last few hours the Cryptocurrency market has strong decreases and the POE currency has not resisted this trend, by looking at the cryptocurrency market and the levels of purchase orders on the stock exchange Binance I bet longer falls this currency to the price of 0.0000023 Fibo 0.886, or perhaps even deeper around the price of 0.000001.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.