pikierus

POEBTC

BINANCE:POEBTC   None
Zgodnie z moją analizą z marca POE cały czas porusza się w długoterminowym trendzie bocznym spadkowym, patrząc na portfel zamówień z giełdy Binance (ogromna liczba sprzedających) i na jego wykres na razie nie widać końca spadów. POE jest bardzo młodą kryptowalutą i jeszcze przez jakiś czas będzie musiał zbierać siły przed kolejną hossą, osobiście przewiduję jeszcze spadki do co najmniej późnej jesieni do ceny w okolice poziomu 0.886 Fibbo czyli 0.00000234 BTC. Dopiero potem być może ujawnią się kupujący którzy być może zainicjują jakieś wzrosty tej waluty.
According to my analysis from March, POE is constantly moving in the long-term downside trend, looking at the portfolio of orders from the Binance (a huge number of sellers) and the graph there has not seen the end of the declines this coin. POE is a very young cryptocurrency and will have to gather strength for another time before the next boom, personally I predict a decline to the late autumn to the level Fibbo 0.886 , or price 0.00000234 BTC. Perhabs then buyers emerge to initiate some increases in this currency.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.