AnalizyD

PKP Cargo czyli mały pociąg do ryzyka.

GPW:PKP   PKPCARGO
PKP Cargo to jedna z czołowych polskich firm zajmujących się przewozem towarów kolejami. Jest to spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) pod symbolem PKPCARGO. Powstała w 2001 roku i jest częścią grupy kapitałowej Polskich Kolei Państwowych (PKP).
Firma PKP Cargo specjalizuje się w przewozach towarów, w tym m.in. węgla, rud metali, materiałów budowlanych, paliw i innych ładunków. Posiada szeroką flotę lokomotyw oraz wagonów towarowych, co umożliwia jej obsługę różnorodnych potrzeb klientów z branży przemysłowej i handlowej.

Działalność spółki PKP Cargo może wiązać się z pewnymi ryzykami i problemami, które mogą wpłynąć na wyniki finansowe i wartość spółki. Oto kilka potencjalnych problemów i zagrożeń związanych z działalnością PKP Cargo:

Uzależnienie od koniunktury gospodarczej: PKP Cargo jest firmą transportową, co oznacza, że jej wyniki finansowe są w dużej mierze uzależnione od koniunktury gospodarczej. W okresach spowolnienia gospodarczego popyt na przewozy towarów może znacząco spadać, co wpływa negatywnie na przychody i zyski spółki.

Wzrost kosztów operacyjnych: Wysokie ceny paliw, koszty utrzymania taboru kolejowego oraz koszty związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową mogą wpłynąć na wzrost kosztów operacyjnych PKP Cargo, co może obniżyć jej zysk.

Konkurencja z innymi środkami transportu: PKP Cargo rywalizuje z innymi środkami transportu, takimi jak droga, morze czy transport lotniczy. Konkurencja ta może wpływać na cenę usług przewozowych i marże spółki.

Regulacje rynkowe i środowiskowe: Branża kolejowa jest obarczona regulacjami zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Zmiany w przepisach mogą wpłynąć na działalność PKP Cargo i skutkować dodatkowymi kosztami związanymi z dostosowaniem się do nowych przepisów środowiskowych czy bezpieczeństwa.

Infrastruktura i technologia: Inwestycje w infrastrukturę kolejową oraz nowoczesne technologie są niezbędne do efektywnej działalności PKP Cargo. Opóźnienia w inwestycjach lub brak dostępu do najnowszych technologii mogą wpłynąć na konkurencyjność spółki.

Zmiany na rynku energetycznym: PKP Cargo przewozi wiele towarów energetycznych, takich jak węgiel. Zmiany na rynku energetycznym, np. w kierunku bardziej zrównoważonych źródeł energii, mogą wpłynąć na popyt na te surowce i usługi przewozowe.

Właściciel: jednym z dużych ryzyk jest sam właściciel, a właściwe główny akcjonariusz czyli Skarb Państwa. Wiele decyzji może być politycznych. Przykładem tego była sytuacja na rynku węgla gdzie spółka w 2022 roku musiała wozić węgiel, sprowadzany z innych krajów (np. RPA, Kolumbii) do portów i rozwozić go po Polsce. Z jednej strony to gwarantowało przychody spółki, ale z drugiej doszło do ryzyka utraty klientów, u których mogło dojść do realizacji kontraktów z opóźnieniem.

Sama spółka jednak w 2022 roku wygenerowała zysk netto na poziome 148mln zł podczas gdy w 2021 oraz 2020 miała stratę odpowiednio 224 i 225mln zł netto.
Jeśli spojrzymy na wykres od momentu debiutu w 2013 roku kurs jest w stałym trendzie spadkowym.
Wykres 1. Interwał tygodniowy | trend spadkowy
Notowania spółki od maksimum na 93zł w 2015 roku zeszły do minimum na 8,4złw 2020 roku. Spółka nie cieszy się dużym zaufaniem inwestorów indywidualnych co przekłada się też na mniejsze zainteresowanie spółką.
Dodatkowo od kilku miesięcy mamy wyraźne spadki wolumenów w transporcie. Również za wrzesień możliwy jest dalszy spadek tych woluminów, choć jest szansa, że spółka dzięki niższym cenom paliwa mogła wozić o wiele więcej samego paliwa obniżając koszty, a zbliżający się okres jesienno-zimowy mógł dodatkowo zwiększyć popyt na transport węgla.
Zapewne w poniedziałek lub we wtorek (30/31.10) dowiemy się o tym jak wyglądały wolumeny za wrzesień.
Patrząc na wykres w ostatnich dniach to nakładając zniesienia Fibonacciego od szczytu z kwietnia 2019 w okolicach 50zł do dołka na 8,4zł w 2020 roku to dzisiaj kurs ma szansę zbliżyć się w okolice 16,5zł
Wykres 2. Interwał tygodniowy | zniesienia Fibonacciego
Gdyby udało się pokonać ten poziom to byki będą miały szansę na ruch w kierunku 20zł gdzie jednak ponownie może dojść do odbicia z tego poziomu i ruchu w dół. Spółka za 2Q23 pokazał tylko 5,5mln zł zysku netto co nie zostało bardzo źle przyjęte przez inwestorów, jednak w efekcie mamy konsolidację w zakresie 14,5-16zł.
Jeśli spojrzymy na wykres w interwale dziennym i trochę krótszym okresie to i tutaj poziom 16,5zł jest dość istotnym oporem przed dalszymi wzrostami.
Wykres 3. Interwał dzienny
Patrząc na średnia EMA to najważniejszym oporem jest EMA200 na 15,5zł tutaj w mojej ocenie może się wygenerować sygnał dla byków, którzy od tego poziomu będą właśnie próbowali zaatakować 16,5zł. Jako opór do dalszych wzrostów.
Impulsem ku temu mogą być szacunki za 3Q23 lub już same wyniki.
Wykres 4. Interwał dzienny
Jednak odbicie od 15,5zł sprowadzi kurs na poziom 14,8zł i dalej 13,5zł.
Dlatego warto ustawić alert na 15,5 i dalej 16,5zł jako główne punkty opory, których przebicie da sygnał do dalszych wzrostów na 20zł. Odbicie zaś od tych poziomów sprowadzić może kurs ponownie na 13,5zł
Wsparcie: 14,8/14/12,4zł
Opór: 15,5/16,5/18,3zł

Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)

Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.