jureks

PKN ORLEN - 19-05-2021

Short
GPW:PKN   PKNORLEN
Pkn Orlen znajduje się w doskonałym miejscu do spadków. Cała struktura widoczna na wykresie posiada czytelną budowę falowo geometryczną, a zatem należy zakładać, ze struktura może i powinna być dalej handlowana w dół.
Jazda z zakończenia fali 4, czyli fala piąta, której zadaniem będzie wybicie dołka.
Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy oraz obowiązujących przepisów.

Kontakt: spolecznosc@jureksanalizy.pl