Jancio_Wodnik

Orlen jak orzeł z podciętymi skrzydłami?

Short
GPW:PKN   PKNORLEN
338 obejrzeń
5
PKN Orlen jest obecnie w korekcie wzrostowej trendu spadkowego. Porusza się w ramach korekty w lokalnym kanale. Po dojściu do strefy podażowej trend korekty wzrostowej wyraźnie wyhamował i kurs spada. Na chwilę obecną do obserwacji w chwili dojścia do dolnej bandy. Tam też znajduje się poziom ważnego szczytu z ubiegłego roku co dodatkowo wzmacnia strefę wsparcia. I tu powstanie możliwość odbicia i dotarcia do górnej bandy ale głównego trendu spadkowego. Jednak po wybiciu kanału lokalnej korekty dalszy marsz na południe. Ewentualne strefy popytowe wyznaczone w oparciu o fibo i profil wolumenu. Scenariuszowi wzrostowemu będzie sprzyjać sytuacja na WIG 20 gdyby ten zaczął bić nowe roczne rekordy. W przeciwnym wypadku scenariusz spadkowy. Raczej jestem za ostatnim ale zobaczymy. Może spółka nas zaskoczy dobrymi newsami :-)

To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
Komentarz: PKN Wybicie dołem z kanału. Kurs trzyma poprzedni szczyt. Kolejny poziom 64,58 zł.
Komentarz: Jak miał spadać tak spada ale z korektami.

Komentarze