ChristopherJohnson_AT

Praire Interwał: W1, H4

Long
GPW:PDZ   None
Trend: Długoterminowy spadkowy (6 letni), średnioterminowy spadkowy (3 letni), krótkoterminowy wzrostowy (17 miesięczny).
Wsparcia dla trendu wzrostowego: 0.67 zł, 0.54 zł, 0.44 zł.
Opory dla trendu wzrostowego: 1.10 zł, 1.286 zł, 1.836 zł.

Notowania spółki od długiego czasu utrzymywały się w tendencji zniżkującej. Odwrócona linia trendu zdefiniowała kanał spadkowy skutecznie minimalizujący cenę. Przełamanie górnego zakresu kanału oraz książkowa dywergencja hossy pomiędzy ceną a oscylatorem MACD wraz z korzystnym układem (wzrostowym) średnich kroczących wygenerowała bardzo silny sygnał kupna. Późniejszy pulsacyjny ruch ceny charakteryzujący się sekwencją coraz wyższych dołków i szczytów ograniczył notowania w akumulacyjny trójkącie zwyżkującym. Zważywszy na dużą sesyjną zmienność i górne cienie podażowe na kilku barach wzrostowych można wywnioskować, że jest to mocno spekulacyjny walor. Duże wahania kursu i brak równowagi niejako wpisane są w historię tej spółki (wystarczy zerknąć na notowania historyczne). Wobec tego, ponowny test wsparcia na 0.795 zł lub nawet zniesienie 50 % ostatniej fali nie powinno być zaskoczeniem dla inwestorów. Przełamanie podstawy trójkąta prostokątnego ostatecznie potwierdzi konwersję trendu.


W interwale H4, cena porusza się po zwyżkującej paraboli krępującej notowania w zakresie 100 - 78.6%. Po osiągnięciu pułapu cenowego 0.886 zł nastąpiła korekta impulsu, która ewidentnie spowolniła w paśmie oporowym, będącym platformą reakumulacyjną dla formacji spodka. W przypadku kształtowania się dna układu parabolicznego notowania łagodnie zniżkują, po czym również łagodnie wzrastają, w przypadku formowania się szczytu ceny zwyżkują, po czym delikatnie spadają (niektórzy technicy nazywają formację rondlem lub filiżanką, ponieważ większość formacji spodka buduje rączkę lub platformę tuż przed wybiciem cen).
Wpisanie się formacji spodka, jednej z najbardziej skutecznych i lubianych klasycznych formacji cenowych wewnątrz trójkąta zwyżkującego (interwał W1) ma mocno prowzrostową wymowę. Powyższy układ jednoznacznie wskazuje na trading range będący kampanią akumulacyjną waloru.
Aktualne cena kształtuje platformę (rączkę), która jest wsparciem dla trwającego impulsu wzrostowego. Wolumen podczas przełamania strefy oporowej (0.795 - 0.834 zł) wyraźnie wzrasta, świadczy to o byczym charakterze nowego trendu. Równocześnie można zaobserwować wolumen przyrastający w impulsach i malejący w korektach. Powyższe fakty pomimo tego, że nie doszło do wyjścia górą z formacji trójkąta zwyżkującego już teraz sygnalizują potencjalny kierunek przyszłego impulsu.

Taktyka gry i scenariusz rozegrania: Agresywny gracz zajmie pozycje już teraz, ustawiając stop loosa krytycznego w zakresie 50 % trading range-u akumulacyjnego i określając zysk do ryzyka min. 1:2. Ostrożny gracz poczeka na impuls kierunkowy (wybijający podstawę trójkąta i zajmie pozycję na ruchu powrotnym testującym formacje od góry lub na zniesieniu 50 % lub 61% fibo ostatniej fali. Ustawiając ścisłego stopa poniżej ostatniego dołka, potwierdzonego przez sygnał siły.


Powyższa analiza służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o powyższą publikacjię ani za ewentualne szkody poniesione na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.