ChristopherJohnson_AT

PCCRokita Interwał: W1, D1.

Long
GPW:PCR   PCCROKITA
Trend: Długoterminowy spadkowy (3 letni), średnioterminowy spadkowy (12 miesięczny), krótkoterminowy wzrostowy (17 miesięczny).
Wsparcia dla trendu wzrostowego: 73 zł, 65.50 zł, 58.40 zł.
Opory dla trendu wzrostowego: 82.60 zł, 97.40 zł, 102 zł, 115 zł
Klasyczna formacja odwrócenia trendu spadkowego (ORGR) jest początkiem intensyfikacji nowego trendu PCCRokita. Dobrze znana struktura głowy z ramionami, jaka pojawiła się na końcu ruchu zniżkującego, została uzasadniona wybiciem powyżej linii szyi wraz z retestem tego pasma oporowego od góry. W formie wolumenowo barowych sygnałów siły VSA (shakeoutem oraz dolnym cieniem na down barze, sygnalizującym test podaży poniżej 60 zł). Powyższe zapowiada arbitralną zmianę kierunku, a podążenie notowań do zakresu prognozowanego dla konfiguracji cenowej wynikającej z ORGR tj. 82.60 zł niejako to potwierdza. Zważywszy na fakt osiągnięcia pułapu docelowego dla formacji głowy z ramionami i zatrzymanie się notowań na pograniczu oporu historycznego prawdopodobna jest krótka konsolidacja i skonstruowanie trading range-u, będącego miejscem kampanii reakumulacyjnej.
Wyraźna struktura pięciofalowa w interwale W1 uwierzytelnia wyczerpanie impulsu wzrostowego trwającego przeszło rok. Warto zwrócić uwagę na świecę tygodniową z dnia 26.07.21 i formację VSA jaka się uformowała (No result from effort). Pomimo stosunkowo znacznego zaangażowania wolumenu (uwzględniając słupki wolumenowe sąsiadujące), to rezultat w postaci wzrostu cen jest niewielki (mały spread bara). Mówiąc kolokwialnie notowania natrafiły na podaż i pomimo dolewania paliwa w postaci wolumenu, cena nie zmieniła się drastycznie. Duża energia wolumenowa nie przekłada się na ekspansję ceny i jest to sygnał słabości aktualnego trendu.


W interwale D1 można zaobserwować kilka sygnałów słabości występujących w paśmie oporowym (82.60 - 78.60) zł., oraz przełamanie krótkookresowego popytu. Dopełnieniem tych symptomów wyczerpania trendu, jest jednoznaczny wolumen niedźwiedź (malejący w impulsie). Regresywne zaangażowanie wolumenu przy wybiciu ostatniego szczytu, po raz kolejny wskazuje na korektę.
Uwzględniając powyższe fakty, a także ogólny układ trendu wzrostowego, spodziewana korekta powinna być przystankiem i strefą reakumulacji w aktualnym ruchu krótkoterminowym. Argument ten autoryzuje przełamanie podaży dla 3 letniego ruchu spadkowego wraz z przecięciem wykładniczych średnich ruchomych od dołu (EMA 45 przecięła EMA 90). Taktyka gry: Obserwacja wykresu i wyszukiwanie sygnałów akumulacyjnych. Zajęcie pozycji po zakończeniu kampanii reakumulacyjnej i wygenerowaniu ruch kierunkowego lub po przełamaniu pasma oporowego 82.60 zł.


Powyższa analiza nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dź. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor publikacji nie bierze odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.