GoldenIdeas

PCC Rokita - czyli nie taki diabeł straszny

Long
GPW:PCR   PCCROKITA
Sytuacja techniczna na zakończenie miesiąca.

Jak zawsze:
1) niniejszy materiał nie jest poradą inwestycyjną
2) należy rozważnie i samodzielnie podejmować wszelkie decyzje inwestycyjne, bo inwestycje w akcje rodzą ryzyko strat kapitału.

Komentarze