Cały czas jesteśmy trendzie spadkowym od momentu osiągnięcia ATH.
Na wykresie prezentuje 5 falowe zejście spadkowe. Zauważcie że 5 fala spadkowa powinna zakończyć trend spadkowy.
W mojej strategi nie zakładam przebicia poniżej dołka fali 3. Jednak w teori może tak się stać i dołek fali 3 zostanie naruszony.
Na ten moment korekta fali 4 powinna zakończyć spadki. Na podstawie stref opartych o poziomy Fibonacciego wyznaczam już dwa możliwe miejsca popytowe.

1 strefa popytowa : 0,195 -0,176 USD
2 strefa popytowa: 0,160 - 0,141 USD


Nie zakładam spadku poniżej głównego trendu wzrostowego. Trend powinien zacząć kształtować się na nowy odreagowujący.
Tutaj zakładam odreagowanie z dwóch stref popytowych w okolice 0,28-0,35.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.