meaax.b

Natgas wkracza w strefę dla long - obronią?

Long
OANDA:NATGASUSD   CFD na gaz ziemny
Natgas wkracza w strefę dla long - pytanie tylko brzmi czy strefa zostanie obroniona. Jeśli nadbiją poziom raz jeszcze na zmyłkę, i wrócą powyżej zakreślonej strefy - long setup będzie aktywowany.
Transakcja zakończona: osiągnięto poziom stop: Stop!