TJS_Patrykoo

2022 początkiem bessy na rynkach światowych. T1

Short
SKILLING:US100   US100 CFD
Wielu ekonomistów spekulowało nadejście rynku niedźwiedzia dwa lata temu podczas rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa, mimo strachu doświadczyliśmy jedynie korekt wzrostu i sztucznego zwiększania wartości indeksów przez dodruk pieniądza i panującą inflację. Aktualnie notowania większości indeksów na świecie spadły o ponad 20%, co oficjalnie według książkowej definicji określa początek bessy. Poniżej zamieszczam argumenty świadczące o kontynuacji spadków, analizy czterech wykresów (kolejno NASDAQ, Euro Stoxx 50, WIG 20, BTC) oraz subiektywną opinię dot. silnej waluty podczas światowego kryzysu.

Przyczyny długotrwałego trendu spadkowego:
1) Wojna na Ukrainie - zniechęca inwestorów do otwierania pozycji długich.
2) Brak stabilności "spichlerza Europy" zmniejsza podaż żywności = wzrost cen.
3) Niechęć do zaprzestania wojny ze strony Federacji Rosyjskiej i straszenie wojną nuklearną.
4) Obecny konflikt gospodarczy Rosji z Unią Europejską.
5) Zamknięcie Szanghaju i planowane odizolowanie Pekinu ze względu na COVID-19 = zbliżające się problemy z łańcuchem dostaw.
6) Stały wzrost inflacji i długu publicznego.
7) Rosnące stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych.

1. NASDAQ
Amerykański US 100 jest jednym z najważniejszych indeksów na świecie. NASDAQ podobnie jak SPX 500 i Dow Jones określają trendy światowe, więc jeśli one cechują się spadkową tendencją, to reszta świata bierze z nich przykład. NASDAQ skupia spółki z największych gałęzi rynku, w tym branżę IT (software i hardware), handel hurtowy i detaliczny, biotechnologię, a także telekomunikację. Notowania spadły poniżej MA 25, MA 50 i odbiły się chwilowo od EMA 100. Średnie kroczące określają obecnie opór, a pokonanie średniej wykładniczej będzie wiązało się z pewną paniką na rynku i możliwe, że drugim krachem. 4 maja ma zapaść decyzja w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Najprawdopodobniej FED podniesie stopy procentowe i da to sygnał kontynuowania jastrzębiej polityki monetarnej, która poskutkuje spadkami na akcjach.

Zasięg spadku:
- 12792.7 USD
- 12082.8 USD
- 11542.0 USD
- 11068.7 USD

Rynek opcji NASDAQ:
Pozycje Put: 78,833 (grające na ewentualne spadki)
Pozycje Call: 62,092 (grające na ewentualne wzrosty)
Stosunek: 1.27

2. Euro Stoxx 50
Najważniejszy europejski indeks skupia 50 największych przedsiębiorstw Unii Europejskiej - głównie spółki niemieckie i francuskie. Spadliśmy poniżej średni kroczących 15,50, jednak notowania nie zsunęły się poniżej 20% względem ostatniego szczytu (jeszcze). Wojna na Ukrainie, konflikt gospodarczy z Rosją, a także przyszły spadek euro (o którym wspomnę w dalszej części analizy) poskutkują zniżką SX5E.

Zasięg spadku:
- 3445.36 EUR
- 3224.75 EUR
- 3114.44 EUR
- 2969.66 EUR

Rynek opcji Euro Stoxx 50:
Pozycje Put: 3,755,920 (grające na ewentualne spadki)
Pozycje Call: 2,231,463 (grające na ewentualne wzrosty)
Stosunek: 1.68

3. WIG 20
Polski WIG obrywa najmocniej. Położenie geograficzne, odcięcie od gazu, spadek złotówki i polityka monetarna NBP wyjaśnia sporo. Dzisiaj pojawił się raport NBP dot. sytuacji gospodarczej w polskich przedsiębiorstwach. Syntetyczny wskaźnik sytuacji bieżącej i syntetyczny wskaźnik przyszłej sytuacji spadły względem ostatnich danych co określa zbliżające się spowolnienie gospodarcze. Spowolnienie gospodarcze powinno zmusić do obniżenia stóp procentowych, ale aktualnie jest to praktycznie niemożliwe, bo inflacja bije wszelkie rekordy. Spowolnienie gospodarcze + praktycznie pewne podnoszenie stóp procentowych rokuje źle dla WIG 20.

Zasięg spadku:
- 1880.24 PLN
- 1757.06 PLN
- 1669.07 PLN
- 1594.28 PLN

4. BTC
Jest taka opinia, że wykres Bitcoina wyprzedza indeksy giełdowe i nastawienie związane z inwestowaniem. Bessa na kryptowalutach trwa najdłużej ze wszystkich opisanych dziś wykresów, a odbicie się w tym tygodniu od 40000 USD zmniejsza szansę na trend wzrostowy. Popularność tego aktywa znacząco spadła, a zgodnie z linią najmniejszego oporu BTC czekają spadki.

Jaka waluta umocni się podczas kryzysu?
Od roku mówi się coraz częściej o potędze chińskiej gospodarki. Yuan na początku tego tygodnia drastycznie osłabił się względem USD. Rynek mocno odreagował Szanghaj, Pekin i spadki akcji, a waluty azjatyckie takie jak JPY, CNY nie powinny tym samym zyskiwać na popularności. Euro jest bardziej stabilne, jednak polityka ECB dot. zerowych stóp procentowych i położenie geograficzne mocno obniży wartość tej waluty. Jedyną sensowną opcją wydaje się dolar amerykański, który wielokrotnie w przeszłości charakteryzował się umocnieniem w czasach kryzysu. Nie jest to ten sam dolar co 20 lat temu, ale pewniejszej waluty na rynku nie ma.

DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności)
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

"Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą."
#tradingjam
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.