ChristopherJohnson_AT

ML System. Interwał: W1, D1, H4

Short
GPW:MLS   MLSYSTEM
Trend: Długoterminowy wzrostowy (3 - letni), średnioterminowy wzrostowy (18 - miesięczny), krótkoterminowy spadkowy (6 - miesięczny).
Wsparcia dla trendu wzrostowego: 102 zł, 95 zł, 84 zł.
Opory dla trendu wzrostowego: 107.20 zł, 112.80 zł, 116 zł, 128.90 zł.

Głowa z ramionami jest charakterystyczną strukturą cenową i równocześnie jedną z najbardziej skutecznych w klasycznej analizie technicznej. Formacja ta odwróciła kierunek średnioterminowego trendu wzrostowego ML System. Fakt, że pojawiła się na końcu pięciofalowego ruchu zwyżkującego trwającego ponad rok (interwał W1), spowodowało przecenę na walorze i korektę wyższego rzędu.


Aktualna regresja ceny osiągnęła zniesienie 50% fibo całej fali wzrostowej. Spadki zostały wyhamowane przez poziom horyzontalny o znaczeniu historycznym i geometrię poziomą. Zakres ten jest kluczowy z punktu widzenia inwestorów, jest dolnym ograniczeniem trójkąta zniżkującego. Zważywszy na nachylenie i budowę trójkąta oraz miejsce w backgroundzie, w jakim się ukształtował śmiało można mówić o jego spadkowej wymowie. Po przełamaniu linii szyi nastąpił test popyty i próba powrotu ceny powyżej przełamanego poziomu. Dwie silne reakcje podażowe w momencie zbliżenia się ceny do tej granicy w formie Upthrustów niejako autoryzuje formację głowy z ramionami.

W interwale H4 można desygnować kilka silnych sygnałów słabości w postaci reakcji ceny na zbieżną linię podaży będącą górnym ograniczeniem trójkąta zniżkującego. Coraz niższe szczytu i zagęszczenie notowań w trójkącie może świadczyć o kampanii redystrybucyjnej. Niskie zaangażowanie strony popytowej i stopniowo wysychająca podaż oznaczają końcówkę konsolidacji. Aktualnie dolna granica trójkąta została przełamana przez świecę wybijającą na zwiększonym wolumenie w dniu 20.09.21. Zejście poniżej lokalnego minimum i ustanowienie nowego dołka generuje silne sygnały sprzedażowe. Autoryzowanie układu spadkowego i rozpoczęcie fali zniżkującej to zejście poniżej 102 zł i przełamanie OPD (ostatniego potwierdzonego dołka). Warto zwrócić uwagę na układ dwóch wykładniczych średnich ruchomych. EMA200 wraz z EMA240 stanowiły wsparcie dla trendu średnioterminowego, przełamanie EMA240 otwiera drogę do niższych przedziałów cenowych.


Wolumen i profil wolumenu: Jednoznaczny wolumen niedźwiedzi przyrastający przy ruchach spadkowych od momentu osiągnięcia szczytu. Jednoznaczny wolumen niedźwiedzi w układzie konsolidacyjnym trójkąta. Malejące zaangażowanie wolumenu wraz z postępem trendu korekcyjnego. Silne pasma horyzontalne potwierdzone profilem wolumenu zostały przełamane. Kolejnym poziomem o znacznym przyroście profili wolumenu to granica 84 zł. Brak zaangażowania wolumenowego przy podstawie trójkąta (może być oznaką siły tego wsparcia).

Podsumowanie i wnioski końcowe: Konfiguracja dwóch silnych formacji spadkowych RGR i trójkąta zniżkującego nie zachęca do angażowania środków w akcje ML System w najbliższym czasie. Sygnały słabości VSA pojawiają się jako reakcja na zbieżną linię podaży trójkąta. Przełamanie wykładniczych średnich ruchomych to kolejny sygnał słabości. Dopełnieniem całości jest jednoznaczny wolumen niedźwiedzi (charakterystyczny dla trendów spadkowych). Impulsy zniżkujące generują przyrost wolumenu co oznacza dystrybucję. W interwale W1 zdecydowanie malejący wolumen będący testem zniesienia 50%, może oznaczać zatrzymanie spadków. W związku z tym kierunek wyjścia z trójkąta będzie mieć niebagatelne znaczenie.

Taktyka i sposób rozegrania: Ponowny test geometrii 50% fibo dla trendu średnioterminowego może wydawać się dobrym miejscem do zagrania pozycji długiej. Jednak ze względu na niezbyt korzystny układ techniczny warto poczekać na impuls kierunkowy, wybijający poziom konsolidacji i zająć pozycję na ruchy powrotnym (testującym). Czasami lepiej oddać część ruchu i zająć pozycję później, będąc pewnym nowej fali wzrostowej niż ryzykować kapitał, próbując łapać dołki cenowe.Powyższa analiza służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o powyższą publikację ani za ewentualne szkody poniesione na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.