davidwolffx

Bank Millenium

GPW:MIL   MILLENNIUM
79 obejrzeń
1
Sygnał kupna po korekcie do linii kanału - 8.20 - 8.29 zł.