AnalizyD

Kanał równoległy na wykresie - teoria i praktyka

Edukacja
GPW:LWB   BOGDANKA
Kanał równoległy (zwany też cenowym) w analizie technicznej to jedna z najprostszych i dość skutecznych metod obserwacji ruchu cen wybranego waloru na wykresie.

Wyróżniamy trzy rodzaje kanałów zgodnie z trendem jaki panuje na danym walorze:

1. Wzrostowy (coraz wyższe szczyty)
2. Spadkowy (coraz niższe dołki)
3. Boczny (zwany też często konsolidacją – dołki i szczyty są na zbliżonym poziomie)

W zależności od interwału można wyznaczyć kanał główny (długookresowy) oraz lokalny często poruszający się wzdłuż głównego kanału w kierunku „północnym” lub „południowym”.
Wyznaczenie kanału nie jest trudną operacją, ponieważ opierając się na wspomnianych dołkach szukamy minimum dwóch punktów podparcia oraz jednego punktu na szczycie.

Problemy z reguły pojawiają się z interpretacją tej metody.
W niniejszym pomyśle postaram się przybliżyć jak wyznaczyć kanał i jak stosować go w dłuższej perspektywie.


Wyznaczanie kanału
Wyznaczając kanał musimy najpierw ustalić czy patrzymy na daną spółkę w sposób długookresowy czy jednak krótkookresowy.
Jeśli patrzymy na daną spółkę pierwszy raz, a spółka ma długą historię notować to warto zacząć od interwału tygodniowego/miesięcznego co pozwoli nam określić czy spółka jest w trendzie spadkowym, wzrostowym, a może ma długi okres konsolidacji.
Ważne jest też to czy posługujemy się wykresem liniowym czy świecowym.

Wyznaczając kanał jak wspomniałem potrzebne są minimum dwa punkty do wyznaczenia podstawy oraz jeden do wyznaczenia szczytu. Dla wyznaczenia szczytu z reguły wybieram pierwszy górny punkt.

Kanały wzrostowe

Wykres 1. Oponeo.pl / Wykres liniowy vs. Świecowy| Interwał tygodniowy
.
Na podstawie tego OPN możemy zauważyć, że spółka jest w trendzie wzrostowym, a tej chwili jest dokładnie na środku kanału.
Dzięki spojrzeniu tygodniowemu można oznaczyć, że kurs przebijając środek kanału od dołu miał dodatkowy impuls na wyznaczenie nowego szczytu.

Wykres 2. Oponeo.pl / Wykres liniowy vs. Świecowy| Interwał tygodniowy | środek kanału

W standardowej analizie dodałbym zniesienia Fibonacciego od ostatniego dołu celem wyznaczenia ceny dla oporu.
Na wykresie widać, że mamy opór/wsparcie na 61,8% fali wzrostowej czyli 50,6zł (o zniesieniach Fibonacciego możecie przeczytać więcej w dołączonym w linku pomyśle)

Wykres 3. Oponeo.pl / Wykres liniowy vs. Świecowy| Interwał tygodniowy | zniesienia Fibonacciego

Po określeniu trendu wzrostowego na wykresie tygodniowym możemy zejść na dzienny celem rozpatrzenia lokalnego kanału, który tam się buduje.

Wykres 4. Oponeo.pl | Interwał dzienny

Tutaj jednak może pojawić się pytanie, czy mam szukać wsparcia na dwóch pokazanych dołkach czy jednak kanał powinien być wyznaczony w oparciu o wyższe wsparcia czy jednak tylko o dwa oznaczone na wykresie nr 4?
W mojej ocenie narysowanie drugiego kanału położonego wyżej nie jest błędne, to jak rysujemy kanał zależy tak naprawdę od momentu w którym patrzymy na wykres.
Co więcej kanał wyżej położony daje nam więcej informacji ponieważ pokazuje, że kurs właśnie zbliża się do głównego kanału, z którego doszło do wybicia w lutym 2022.
Wykres 5. Oponeo.pl | Interwał dzienny | Dwa kanały

Jaką przyjąć strategię w takim przypadku.
Podstawową zasadą po narysowaniu już kanału jest sprawdzenie gdzie jest kurs, jeśli kurs jest tuż przy górnej krawędzi to ważne jest odnotowanie tego, aby przypadkiem nie wchodzić w pozycję „L” czy „S”, raczej lepiej poczekać z boku.

Taki przykładem gdzie można czekać na wybicie jest wykres BOWIM z 23.03. W myśl zasady „drożej ale pewniej” w strategii związanej z kanałem cenowym należy czekać na wybicie kanału od dołu zwłaszcza gdy nie mamy akcji. W przeciwnym wypadku może się bowiem okazać, że właśnie kupujemy na górce i zostaniemy na dłuższy czas z akcjami.

Wykres 6. Bowim | Wykres z 23.03.2022
Wykres 7. Bowim | Wykres z 01.04.2022

Co zrobić jeśli kurs jest przy dolnej krawędzi?

Wtedy również należy chwilę poczekać z potwierdzeniem ruchu w górę
Na przykładzie spółki TIM widać, że kurs testował dolną krawędź kanału wzrostowego, następnie doszło do wybicia w połowie stycznie i choć kurs próbował od dołu testować kanał to rynek wszedł w dłuższą korektę sprowadzając cenę na minimum 27zł.

Wykres 8. TIM | wsparcie/opór w kanale wzrostowym

Tutaj może też paść pytanie, co zrobić jeśli chcemy mieć TIM w portfelu.
Patrząc na TIM można już teraz wyznaczyć kanał spadkowy od ostatniego szczytu.
Kurs przebił środek kanału i aktualnie zbliża się do górnej krawędzi, która jest w okolicach 40zł.
Jeśli przyjmiemy strategię kanału cenowego to aktualnie możliwy zysk to ok. 2,5-3zł gdyby teraz kupić akcje.
Ważne jednak by ustawić sobie alert w okolicach 39,5-40zł i obserwować, jeśli kurs odbije od krawędzi to mamy szansę na wejście w dłuższy okres wzrostów.

Wykres 9. TIM | wsparcie/opór w kanale spadkowym

Tutaj jednak istotny jest fakt, że kurs wybił kanał wzrostowy dołem, a powrót do kanału jest trudniejszy.
Z drugiej strony możemy mieć silny kanał wzrostowy, z którego dochodzi do wybicia górą, a następnie mamy test górnej krawędzi kanału. Jeśli kurs się wybroni można zaryzykować stwierdzenie, że po wybiciu buduje się nowy wyższy kanał wzrostowy, o większym zasięgu. Do tego jednak potrzeba czasu, żeby potwierdzić taką teorię, wtedy też wchodząc w spółkę warto mieć ustawiony alert czy SL tuż pod krawędzią kanału wzrostowego.

Wykres 10. Asbis | kanał wzrostowy | interwał dzienny


Kanały spadkowe

Na przykładzie LWB można zauważyć, że spółka znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym, a cena dotarła górnej krawędzi kanału, lekko ją nawet przebijając.
W takim przypadku warto poczekać na wyjście z kanału (zawsze na zamknięciu sesji) niż nabywać akcje.

Wykres 11. Bogdanka | kanał spadkowy | Interwał tygodniowy

Na dziennym widać, że jest kanał wzrostowy i jeśli uda się spółce wyjść z kanału to faktycznie jest szansa na silne wzrosty, jednak w tym przypadku warto mieć włączony alert „górna krawędź kanału spadkowego i wzrostowego”. Dlatego nabywając akcje należy mieć ustawiony alert w okolicach 62zł, wybicie tego poziomu da sygnał do dalszych wzrostów.
Wielu inwestorów ma strategię kupna po wybiciu górnej krawędzi kanału co często potwierdza silny trend.
Jednak w przypadku LWB to kanał spadkowy jest głównym trendem dla ceny spółki.

Wykres 12. Bogdanka | Interwał dzienny

Innym ciekawym kanałem spadkowym jest PZU, który mocno rzuca się w oczy (niższe dołki, niższe szczyty)
W połowie marca kurs odbił od środka kanału na poziomie 27,8zł i teraz powoli zbliża się do oporu na 40zł gdzie mając kolejny szczyt można by spodziewać się korekty. Tak więc wejście teraz w PZU teoretycznie da premię w postacie 4-5zł, gdyby jednak cena była już w okolicach 38-39zł to ryzyko byłby już większe od potencjalnego zysku.

Wykres 13. PZU | Interwał dzienny

Ciekawym przykładem jest też kanał spadkowy na Allegro. Kurs we wrześniu po wyznaczeniu górnego punktu kanału, a następnie próbie wybicia dostał dodatkowego impulsu spadkowego co doprowadziło do powstania nowego silnego kanału spadkowego, z którego doszło do wybicia w połowie marca. W efekcie kurs wrócił do głównego kanału, ale jeszcze będziemy mieć retest dolnej krawędzi tegoż kanału na poziomie 33,8-34zł. Jeśli kurs przebije tą cenę to raczej należy się spodziewać powrotu do spadków.
Wykres 14. Allegro | Interwał dzienny


Konsolidacja

Innym rodzajem kanału jest kanał konsolidacji.
Jest to kanał położony poziomu tzw. ruch boczny. Z taką sytuacja mamy miejsce wówczas gdy cena ma dołki i szczyty na zbliżonym poziomie. Wówczas mamy do czynienia z grą „od bandy do bandy” cena odbija się praktycznie w tych samych poziomach. Często to wynika też z sezonowości danej spółki.
Przykładem spółki w tzw. wiecznej konsolidacji była Lubawa, gdzie do wybicia doszło pod koniec lutego.

Wykres 16. Konsolidacja | Lubawa | Interwał tygodniowy

Wykres 16. Konsolidacja | Mirbud

Czasami w konsolidacji trudno określić faktyczny trend i dopiero po pewnym czasie można dostrzec faktyczny kierunek (np. BLO gdzie mamy trend spadkowy).

Wykres 17. Konsolidacja | Bloober Team

Wykres 18. Konsolidacje na wybranych spółkach

Środek kanału

Ważnym punktem każdego kanału równoległego jest jego środek.
Jeśli przyjrzycie się wszystkim wykresom, zauważycie, że często środek pokrywa się z oporem dla danej spółki.
Ze swojego doświadczenia zauważyłem, że jeśli kurs nie przebija środka wyznaczonego kanału w trendzie wzrostowym/spadkowym od dołu to szanse korekty i wyjścia z kanału dołem są bardzo duże, zwłaszcza gdy ponownie dochodzi do retesty dolnej krawędzi.

Wykres 19. Asbis | odbicie od środka kanału i wybicie z kanału spadkowego

Wykres 20. PKN ORLEN

Podsumowanie

Stosując narzędzie „kanał równoległy” na platformie Tradingview warto połączyć je z ustawionymi alertami dla wyznaczonych oporów czy wsparć związanymi z krawędziami danej formacji. Pozwoli nam to uzyskać informację w trakcie sesji o tym, że cena dotarła do naszego celu.

Jeśli już w naszych decyzjach zakupowych stosujemy się do tego narzędzia to warto przyjąć zasadę:
1. Nie kupuję przy górnej/ dolnej krawędzi lub mam SL/alert.
2. Przy środku kanału zachowuję ostrożność.
3. Rysując kanał, nie trzeba mieć idealnie zaznaczonego punktu na świeczkach czy liniach. Pamiętajcie „Giełda to nie apteka” nie musi być zaznaczone do milimetra.
4. Raz na jakiś czas warto zresetować wykres tak by spojrzeć na niego pod innym kątem i na świeżo. TV umożliwia zapisywanie wykresów pod różnymi nazwami co pozwala nam zawsze wrócić do tego głównego. Odświeżenie wykresu jest bardzo ważne dla uniknięcia rutyny patrzenia na ten sam „obrazek”

Wiele z podanych przykładów jest opartych na historii notowań, jednak to właśnie ta historia pozwala budować pewne strategie inwestowania. Rysując kanał warto obserwować co jakiś czas wykres.
Ciekawymi walorami do nauki budowy kanałów równoległych są kryptowaluty, ponieważ notowane 24h na dobę są dobrą szkołą już na interwale 1h czy 4h gdzie szybciej dochodzi do obserwacji realizacji danego scenariusza.

Wykres 21. LTCUSD | Interwał godzinowy
Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania lub uwagi, wpiszcie pod tym pomysłem postaram się odpowiedzieć na ewentualne wątpliwości.

NOTKA:
Zaznaczam, że prezentując sposób wyznaczania kanału robię to na podstawie swojego doświadczenia i niekoniecznie może być ono zgodne z teorią Analizy Technicznej. Dlatego zachęcam przede wszystkim do korzystania z fachowej literatury związanej z AT.

Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)

Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.