AnalizyD

Bogdanka - 05.05.2023

GPW:LWB   BOGDANKA
Spółka ma zostać wkrótce przejęta przez Skarb Państwa od ENEA. Zagadką jest cena po jakiej spółka zostanie sprzedana. Inwestorzy indywidualni oczekują na informację, która powinna się pojawić w II kwartale tego roku. Tymczasem poznaliśmy skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za IQ 2023:

Przychody ze sprzedaży netto: 940,7 mln zł
EBITDA: 291,6 mln zł
EBIT: 155,8 mln zł
Zysk netto: 126,2 mln zł (ok. 12% mniej r/r)

Inwestując w spółki surowcowe zwłaszcza te zaangażowane w wydobycie węgla należy pamiętać o ryzykach jakie są z tym związane:

1.Ryzyko związane z polityką energetyczną - zmiany w polityce energetycznej, jak również rosnące koszty regulacyjne mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe spółek węglowych. Wprowadzenie dodatkowych obciążeń podatkowych.
2.Ryzyko rynkowe - zmiany na rynku paliw kopalnych, np. wzrost popularności źródeł energii odnawialnej, spadający popyt na węgiel, mogą prowadzić do spadku cen surowca a tym samym akcji spółek węglowych. Wdrożenie technologii energii odnawialnej, może z czasem doprowadzić do wykluczenia węgla jako źródła energii w przyszłości.
3.Ryzyko ekologiczne - spółki węglowe mogą być poddawane presji ze strony ruchów ekologicznych, a także krajowych i międzynarodowych przepisów regulujących emisje gazów cieplarnianych i ochronę środowiska.
4.Ryzyko operacyjne - węgiel to trudny i niebezpieczny materiał do wydobycia, co może prowadzić do wypadków górniczych. A tym samym ograniczenie wydobycia węgla w dłuższym horyzoncie czasu.

Analiza Techniczna.
Technicznie mamy dwa ryzyka.

1. Formacja RGR. Tutaj zasięg korekty w przypadku wybicia dołem będzie w okolicach 17zł.
Pierwsze istotne wsparcie to linia szyi na poziomie 35,7zł i dalej wsparcie na 34,1 oraz 29,7zł.
Przebicie tego ostatniego poziomu potwierdzi realizację wspomnianej formacji.
Aktualnie jednak warto poczekać na obronę 36-34zł
Wykres 1. Interwał dzienny | Formacja RGR
2. Kolejne ryzyko to wyjście z kanału wzrostowego co jednak skieruje kurs w kierunku 29,7zł i dopiero odbicie w górę.
Co istotne dla analizy technicznej wskaźniki również wskazują na możliwość kontynuacji korekty. Dlatego dobrze by było obserwować kurs akcji w najbliższych sesjach czy nie dojdzie do kontynuacji spadków w kierunku wspomnianych 30zł.
Na MACD mamy sygnał sprzedaży a RSX dalej podąża w dół. Jedynie RSI daje sygnał odwrotu co wskazuje na możliwy popyt w kolejnych sesjach


Wykres 2. Interwał dzienny | kanał wzrostowy

Wykres 3. Interwał dzienny | oscylatory

Pozytywnym sygnałem jest jednak sesja z 05.05.2023 gdzie doszło do odbicia w trakcie sesji od poziomu 35,8zł co może wskazywać na podwójne dno. W efekcie zasięg wzrostu byłby w okolicach 51zł.
Wykres 4. Interwał dzienny

Podsumowując warto ustawić alert w okolicach 38,5zł jako potwierdzenie scenariusza podwójnego dna. Wówczas kolejny opór to okolice 43,2zł czyli szczyt z kwietnia 2023.
Gdyby jednak kurs przebił okolice 34,7zł to wówczas może się okazać, że kurs podąży dalej w kierunku 30zł.
Wsparcie: 35,8-34,7/29,7/26zł
Opór: 38,5/43/48,5zł


Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)

Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.