strefa popytowa dla scenariusze BTC z głębokimi spadkami