sebastian.seliga.7

Lisk mierzi się w konsolce

Long
POLONIEX:LSKBTC   Lisk / Bitcoin
LSKBTC nadal nie wykonał żadnego konkretnego wybicia w kierunku poziomi 0,002000 i mierzi się w konsolidacji pomiędzy poziomami 0.001010 - 0.001823. W porównaniu do poprzedniego licznika fal Elliotta, zmieniłem poziom docelowy fali 5 na 0.0018000 czyli nieco poniżej szczytu fali 3, przyjmując, że szczyt fali 5 został złamany wcześniej przez rynek (ang: truncated fifth wave). Niemniej jednak, obecny scenariusz falowy nadal zakłada wybicie górą, przynajmniej tak długo, jak poziom 0.001010 nie zostanie trwale naruszony. Konie fali C( w kółeczku) będący jednocześnie końcem fali wyzszego stopnia Y, jest obecnie wyznaczony na piziom 0.001250, lub też, w przypadku wydłużenia, na poziom 0.001010 .
Proszę zwrócić uwagę na zanik wolumenu wzrostowego przy próbach rajdu do góry. Oznacza to że uczestnicy rynku czekają na lepszą cenę by dokonać ponownych zakupów.


Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.