AnalizyD

Lubawa - aktualizacja na 13.04.2022

GPW:LBW   LUBAWA
Po bardzo długiej konsolidacji trwającej od 2007 roku w zakresie 0,55-2zł kurs Lubawy w końcu wybił docierając na poziom 5zł (ATH to 5,7zł z kwietnia 2006)

Wykres 1. Konsolidacja i wybicie | interwał tygodniowy

Patrząc na ostatnie wybicie i nanosząc zniesienia Fibonacciego to kurs akcji ma przed sobą opór na 3zł, który musi zostać przebity aby ruszyć dalej na północ.
Profil wolumenu wskazuje na ważny opór w okolicach 2,9zł co w połączeniu z oporem na 3zł może wiązać się z chwilową podażą akcji.

Wykres 2. Interwał dzienny | profil wolumenu

Wskaźniki mocno wychłodzone, tak więc otoczenie mocno sprzyja spółce i jest warta obserwacji.

Jeśli kurs zawróci od 3zł to warto ustawić alert przy podanych wsparciach, ponieważ poniżej 2,35zł mamy lukę wzrostową na poziomie 2,15zł, która jeszcze nie została domknięta.
Wsparcie: 2,7 / 2,36 / 2,15zł
Opór: 3zł / 3,5zł / 4,15złWarto też zapoznać się z szacunkowymi wynikami spółki za rok 2021
Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za 2021 r., tj. za okres 01.01.2021-31.12.2021.

- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 265,4 mln zł, wobec 237,7 mln zł w 2020 r., co stanowi wzrost o 27,7 mln zł tj. o 11,7%.
- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 29,4 mln zł, wobec 38,6 mln zł zysku w 2020 r. co stanowi spadek o 9,2 mln zł tj. o 23,8%.
- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 24,3 mln zł wobec 31,1 mln zł zysku w 2020 r. co stanowi spadek o 6,8 mln zł tj. o 21,9%.

- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 42,8 mln zł, wobec 41,5 mln zł w 2020 r., co stanowi wzrost o 1,3 mln zł tj. o 3,1%.
- Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła -3,6 mln zł, wobec 4,1 mln zł zysku w 2020 r. co stanowi spadek o 7,7 mln zł.
- Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła -2,5 mln zł wobec 3,5 mln zł zysku w 2020 r. co stanowi spadek o 6,0 mln zł.

Zmniejszenie osiągniętych wyników pomimo wzrostu przychodów jest wynikiem mniej korzystnej struktury zakupów klientów, która miała miejsce w szczególności w sektorze produktów specjalistycznych.Znajdziecie mnie na Twitterze gdzie chętnie dyskutuję i dzielę się opiniami

https://twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to moje prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży akcji
Zapraszam: twitter.com/StockupG
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.