GoldenIdeas

Kruk - lot czy nielot?

Long
KRUK (GPW:KRU)  
GPW:KRU   KRUK
Rzut oka na ptaszysko na koniec miesiąca.

Jak zawsze:
1) niniejszy materiał nie jest poradą inwestycyjną
2) należy rozważnie i samodzielnie podejmować wszelkie decyzje inwestycyjne, bo inwestycje w akcje rodzą ryzyko strat kapitału.

Komentarze