lenaaaart

KGHM - analiza - wykres 1D - Formacja chorągiewki / klina

KGHM (GPW:KGH)  
GPW:KGH   KGHM
Na wykresie dniowym ukształtowała się wzrostowa formacja chorągiewki/klina. Formacje flagi/chorągiewki/klina należą do grupy formacji bardzo silnych i zwiastują kontynuację trendu ceny. Okres kształtowania formacji flagi jest stosunkowo krótki. A w tym przypadku formuje się od 8 – 9 grudnia 2020 r.. Okres ich kształtowania jest różny od dwóch, trzech tygodni do maksymalnie. dwóch miesięcy. Kształt formacji wyznaczają dwie zbieżne linie przypominające kształtem formacje trójkątów, z tą różnicą, że obie linie są nachylone w tym samym kierunku, jednak przeciwnie do poprzedzającego trendu. Utrzymujący się pierwotnie na wysokim poziomie wolumen obrotów, zazwyczaj maleje od momentu wejścia w formację. Ponownie silny wzrost aktywności powinien towarzyszyć wybiciu. W tym przypadku mamy początek wybicia i wzrost wolumeny popytowego, co potwierdza wystąpienie formacji. Chorągiewki / Kliny zazwyczaj pojawiają się w połowie silnych ruchów cenowych, stąd zasięg wzrostu wyznacza wysokość poprzedzającej fali mierzona od punktu wybicia z formacji. Tym samym najmniejszy wzrost w tym przypadku jest możliwy do kwoty około 214 - 215 zł - zaznaczony na wykresie czerwoną linią.

Po czym można się spodziewać małej korekty i następnie powinien być kontynuowany poprzedni siny trend wzrostowy zaznaczony na wykresie przerywaną pomarańczową linią. Warto dodać że przebicie ceny 200 zł ustanowi nowe historyczne ATH….. Mając na względzie rosnące zapotrzebowanie na miedź i srebro w związku z rozwojem OZE oraz fotowoltaniki wzrost ceny powyżej 200 zł jest bardzo realny.
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.