SmartInwestor

Akcja do góry czyli Effort na dniach na KGHM.

KGHM (GPW:KGH)  
GPW:KGH   KGHM
2321 obejrzeń
6
GPW:KGH
Mając na uwadze sygnał gęstości akumulacji na wykresie tygodniowym,
warto śledzić co się dzieje na dniach.
Tu po okresie trading rangu na wysokim wolumenie (transfer ryzyka - wymiana na akcjach),
mamy w dniu wczorajszym akcję do góry. Ostatnie wysokie zamknięcia sugerują absorpcję podaży z obszaru około 170 złotych.
Lepsze czasy dla KGHM-u powinny powrócić.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
https://www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005