TJS_Patrykoo

Polska Miedź przybiera czerwone barwy. D1/T1

Short
KGHM (GPW:KGH)  
GPW:KGH   KGHM
Wraz z początkiem obecnego roku Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi ustabilizował swoją cenę po długotrwałych spadkach. Przebicie kanału wzrostowego 28 lutego spowodowane nagłym wzrostem surowców (okres początków wojny na Ukrainie) pozwoliło dotrzeć akcji do poziomów Q1/Q2 2021. "Fakeout" potwierdził silną strefę podaży, gasząc pozytywne nastroje inwestorów.

Na interwale D1 widzimy wyraźne opuszczenie wsparcia konsolidacji, dodatkowo czwartek zamknął świece bez knota (sygnał strachu), a oscylator Stochastic 14 3 3 kieruje się w dół. Wskaźnik MACD pokazał wartości < 0, co potwierdza dominacje niedźwiedzi i nadchodzący pesymizm. Tygodniowy wykres w podobny sposób przedstawia spadkowy scenariusz spółki akcyjnej. Linia RSI przecięła średnią kroczącą wskaźnika, a obecna cena dotarła do notowań odznaczających się małym wolumenem (patrz luka VPVR).

Ostatni raport kwartalny w przeciwieństwie do powyższych sygnałów charakteryzuje się pozytywnymi informacjami *dane w tys. PLN :
- Przychody ze sprzedaży: 8 068 000 (+11.61% k/k)
- Zysk operacyjny (EBIT): 1 816 000 (+10.66% k/k)
- Zysk z działalności gospodarczej: 1 719 000 (+16.46% k/k)
- Zysk netto: 1 393 000 (+34.07% k/k)

Biorę pod uwagę dwa scenariusze spadkowe:
1) Dotarcie do czarnej linii poprzedniego kanału wzrostowego. Zasięg:
- 156.15 PLN - możliwe odbicie, gdy rynek znacząco odreaguje Stochastica i wyciągągnie MACD powyżej linii 0.
- 149.50 PLN - ww. podstawa formacji
2) Dalsze spadki. Zasięg:
- 144.45 PLN
- 135.00 PLN

DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności)
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

"Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą."
#tradingjam
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.