Gann

Techniki tradingowe opracowane przez W. D. Ganna uznawane są za przełomowe i do dziś są studiowane i stosowane przez traderów. Gann stosował szereg konstrukcji geometrycznych w swoich analizach, w kąty. Kąty Ganna dzielą cenę i czas na równe części i mają na celu pokazanie na wykresie poziomów wsparcia i oporu. Linie te kreślone są pod odpowiednim kątem do głównych szczytów i dołków oraz dzielą przedziały czasu i ceny na proporcjonalne części. Linie te stosowane są do prognozowania obszarów wsparcia i oporu, kluczowych szczytów i dołków cenowych oraz przyszłych ruchów ceny. Metoda ta opiera się na założeniu, że ruchy na rynku odbywają się od kąta do kąta, a przełamanie linii (kąta) przez cenę oznacza jej ruch w stronę kolejnej linii (kąta). Szereg takich kątów tworzy tzw. wachlarz Ganna.

Kąty te są wyznaczane pomiędzy głównymi szczytami i dołkami, przy czym wykres należy przeskalować tak, aby została zachowana relacja kwadratowa między ceną a czasem. Najważniejszym z tych kątów jest ten wyznaczony przez linię 1x1 (kąt 45 st.), który reprezentuje relację „1 do 1” ceny i czasu (tzw. jednostka ceny i czasu). Zmiana kierunku ceny przewidywana jest w momencie, gdy rynek osiągnie taką samą jednostkę ceny i czasu powyżej lub poniżej tej linii. Platforma TradingView oferuje inteligentne narzędzie do rysowania Wachlarza Ganna, pozwalające nanosić na wykres kąty Ganna, a także szereg innych narzędzi, takich jak Pudełko Ganna czy Kwadrat Ganna, służących do identyfikacji istotnych poziomów na wykresie.
Pokaż więcej pomysłów
1
23
...
7
1
2
...
7