KompasRynkowy

JSW aktualizacja

Long
JSW (GPW:JSW)  
GPW:JSW   JSW
Na rynku węgla koksowego po delikatnej korekcie cena wraca do tendencji wzrostowej, co mocno koreluje z ceną JSW.
Dopóki utrzymuje się trend wzrostowy na cenach węgla JSW powinno kontynuować wzrosty. Docelowy poziom 45zł jest realnym targetem. Jednak dobrze by było aby został osiągnięty do końca kwietnia, gdyż druga połowa roku może być generalnie nieco słabsza dla giełd.

Jeśli szukasz skutecznych strategii rynku akcji oraz chciałbyś poznać naszą unikalną metodologię opartą o globalne makro, fundamenty oraz analizę techniczną wejdź na www.kompasrynkowy.pl