Suminski

Jastrzębska Spółka Węglowa [JSW] - Prawdopodobny wzrost ceny.

Long
JSW (GPW:JSW)  
Suminski Zaktualizowano   
GPW:JSW   JSW
Na wykresie tygodniowym możemy zauważyć, że cena akcji JSW znajduje się na minimach, dodatkowo Na wykresie dniowym widoczne są charakterystyczne oznaki wykupywania akcji.

Analiza techniczna
 • Pierwszą z tych oznak widać w polu zaznaczonym na żółto, charakterystyczne duże zmiany cen w ciągu jednego/dwóch dni - połączone z zwiększonym wolumenem.
 • W dalszej części widać spory wolumen sprzedażowy, jednak cena nie znalazła się poniżej poziomu ceny z początku (żółty obszar). Może to świadczyć o dużej ilości kupujących w tej strefie.
 • Dodatkowo Na wykresie czterogodzinnym widać charakterystyczne dla strefy wykupywania akcji świece zakończone wysoko połączone z najwyższym wolumenem w tej strefie.


  Analiza fundamentalna
  W mojej ocenie należy wyróżnić kilka najważniejszych czynników, które mogę mieć wpływ na wzrost wartości spółki.
 • Obecny rząd konsekwentnie upiera się przy konieczności używania węgla jako podstawowego surowca energetycznego kraju.
 • Ceny węgla są obecnie stosunkowo wysokie.
 • Spółka osiągnęła zysk w poprzednim okresie sprawozdawczym.
 • Jest to spółka, w której większość akcji (55,17%) posiada Skarb Państwa, jest minimalne prawdopodobieństwo upadku tej spółki.
Ważne
Należy zwrócić uwagę na to, że koszt wyprodukowania energii z węgla jest dużo wyższy niż z energii odnawialnej. W związku z tym w terminie wieloletnim spółka ta może stracić zdecydowaną większość swojej wartości, jeśli nie zbankrutować. Moja prognoza jest zdecydowanie krótkoterminowa, i poparta raczej ewidentnym wykupywaniem akcji JSW w chwili bieżącej, które to jest widoczne na wykresie. A także czynnikami fundamentalnymi krótkoterminowymi.


Komentarz:
Ważna aktualizacja
Zapomniałem wspomnieć o tym, że zbliżają się wybory, w pierwszej kolejności do europarlamentu, natomiast potem do parlamentu krajowego. W związku z tym należy się spodziewać wielu pozytywnych wypowiedzi ważnych polityków nt. górnictwa i węgla. Biorąc pod uwagę, że jest to spółka Skarbu Państwa - ma to ogromną wagę.
Transakcja zakończona: osiągnięto poziom stop

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.