ChristopherJohnson_AT

JSW Interwał: MN, D1

Short
JSW (GPW:JSW)  
GPW:JSW   JSW
Analiza trendu: Trend główny długoterminowy spadkowy (10 - letni), trend wtórny średnioterminowy wzrostowy (18 - miesięczny), trend krótkoterminowy wzrostowy (miesięczny).
Wsparcia dla trendu wzrostowego: 52.52 zł, 49.20 zł, 42.48 zł. Opory dla trendu wzrostowego: 58.66 zł, 78.20 zł, 88.44 zł,

Analiza formacji cenowych interwał D1: Wyjście z trójkąta symetrycznego w górę zapoczątkowało aktualną sekwencję zwyżkującą. Zdecydowana reakcja rynku na poziom geometryczny, a także na wsparcie historyczne dla trendu głównego (zniżkującego) w postaci ukształtowania formacji cenowej klina zwyżkującego. Jest to konfiguracja cenowa o wymowie pro spadkowej, charakterystyczna dla słabnącego popytu. Wraz z wystąpieniem modelowego wolumenu malejącego w impulsach wzrostowych stanowi bardzo silny sygnałem słabości.

Geometria i poziomy historyczne interwał MN: Warto analizować ten interwał cenowy ze względu na fakt, że notowania JSW od ponad 10 lat utrzymują się w głównym trendzie spadkowym. Wcześniejsze impulsy i sekwencje wzrostowe były korektami znoszącymi część fali spadkowej. Obecny impuls wzrostowy zatrzymał się na geometrii 38.2% fibo dla fali spadkowej. Jest to równocześnie poziom wsparcia dla trendu głównego, który wcześniej był silnym oporem. Odpowiadając na pytania sceptyków, w jakim celu analizować tak duży interwał cenowy odpowiadam. Analiza multiinterwałowa pozwala określić miejsce, w jakim znajdują się notowania. Znając background jesteśmy w stanie skonkretyzować poszczególne trendy zarówno główny, jaki wtórny. Ze świecami jest jak z lasem, obserwując jedno drzewo nie jesteśmy w stanie powiedzieć zbyt wiele o lesie, w jakim rośnie natomiast, patrząc z góry na cały las mamy przekrój niezbędnych informacji.


Analiza bar po barze interwał D1: Bar nr 0 CAB (Climactic Action Bar) w terminologii VSA jest to formacja świecowa Two Bar Reversal, a w nomenklaturze formacji świecowych objęcie bassy. Jest to jedna z najsilniejszych formacji świecowych, uwierzytelniona ultra wysokim wolumenem generuje silny sygnał słabości. Jest to nic innego jak brutalne wejście podaży. Popyt, jaki został wygenerowany na wcześniejszych barach został zalany ultra wysokim wolumenem. Klasyczne zagranie profesjonalnej części uczestników rynku kapitałowego, którzy na samym szczycie zamykają pozycję długie. Kolejna świeca nr 1 upthrust vs spadająca gwiazda, jest rozpoznawalną strukturą świecowa. Stosunkowo niewielki spread, zwiększone zaangażowanie wolumenu i górny cień od góry, stanowi test popytu dla geometrii 38,2%, wsparcia dla trendu głównego 59.06 zł oraz test CAB (wygenerowanego podczas ostatniej fali wzrostowej). Powyższa klasyfikacja świecowa w doskonały sposób odzwierciedla korelację pomiędzy popytem i podażą. Pojawienie się wysokiej podaży oraz test na malejącym wolumenie przygotował rynek do spadków. Niewykluczone, że inwestorzy po raz kolejny będą testować poziom ostatniego szczytu. Jeżeli nadal będą się pojawiać sygnały słabości w tych przedziałach cenowych to lepiej wstrzymać się z graniem pozycji długiej.

Wolumen: Jest to jedyne narzędzie w analizie technicznej, które pokazuje rozkład sił pomiędzy popytem a podażą oraz kierunek przepływu pieniądza. W zasadzie to konstrukcja rynku kapitałowego jest bardzo prosta. Rządzi nim podstawowe prawo popyty i podaży. Wiedząc, w jakim kierunku rozprowadzany jest kapitał a także która ze strona ma obecnie przewagę, jesteśmy o krok przed pozostałymi uczestnikami rynku. W przypadku JSW przeanalizujemy dwa przedziały czasowe. 01 - 16.09.2021 r. jest to okres 15 - dniowej fali wzrostowej, która zmieniła notowania waloru z 42.48 zł do ponad 58 zł za akcję. Nie sama zmiana ceny jest istotna, lecz wolumen, jaki został wygenerowany podczas tej sekwencji. Jednoznaczny wolumen niedźwiedzi (malejący w impulsach wzrostowych). Takie zachowanie rynku mówi o słabnącym popycie. Można powiedzieć, że zwyżki cen generuje ulica a nie potężny kapitał. Kolejna fala wzrostowa (testująca poziom oporowy dla trendu wtórnego) w przedziale czasowym 30.09.21 - 06.10.21 r. zmieniła cenę z 52.50 zł na 58 zł. Ponowny wzrost cen na malejącym wolumenie, zdecydowanie niższym od wolumenu jaki, wygenerowała ostatnia zwyżka.

Podsumowanie i wnioski końcowe: Pomimo intensyfikacji cen węgla energetycznego, to analizując wykres cenowy JSW tym razem nie zagram pozycji długiej. Silne sygnały słabości i reakcja na geometrię i poziom historyczny wraz z malejącym wolumenem mówią o wyczerpaniu aktualnego impulsu wzrostowego. Nie będę prognozował, czy jest to tylko korekta i zniesienie części 18 miesięcznego trendu wtórnego, po czym notowana powrócą do układu wzrostowego, czy korekta w trendzie spadkowym. W tym momencie rynek pokazuje słabość i angażowanie środków na tych poziomach cenowych jest nierozsądne. Pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy. To nie zmieniło się od wielu lat, praktyka ta stosowana jest niezmiennie przez dużych graczy. Zamykanie pozycji na fali wzrostowej i w sprzyjającym otoczeniu rynkowym. W szczególności, wykorzystując pozytywne informacje duży gracz uzyskuje niezbędną płynność do tego, żeby zamykać pozycję. Wszyscy dobrze wiemy, co się dzieje, kiedy akcję wędrują od gracza instytucjonalnego do słabych rąk tzw. ulicy. Jestem świadomy krytyki oraz rozgoryczenia niektórych wystawiając strategię inwestycyjną short przy sprzyjającej koniunkturze dla segmentu węglowego. Ostatnia analiza JSW była na pozycję długą pomimo rozegranego shorta przez duży fundusz inwestycyjny. To w doskonały sposób pokazuje, że odpowiednio interpretowany wykres zawsze powie prawdę.

Taktyka i sposób rozegrania: Zważywszy na to, że akcje JSW są popularne wśród inwestorów instytucjonalnych warto poczekać na kolejną kampanię akumulacyjną. Lub zająć pozycję krótką po ponownym teście CAB-a ewentualnie po wyjściu i przetestowaniu aktualnego renge-u dystrybucyjnego.

Powyższa analiza służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o powyższą publikację ani za ewentualne szkody poniesione na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.