TJS_Patrykoo

Nie zasiejesz, nie zbierzesz. D1/M1

Short
GPW:IMC   IMCOMPANY
Industrial Milk Company jest ogromnym ukraińskim agroholdingiem, zajmującym się uprawą roślin zbożowych, oleistych oraz hodowlą bydła mlecznego. Spółka działa w środkowo-północnej części kraju (region Połtawy, Czernichowa, Sumy). Aktualna okupacja prowadzona przez wojska Federacji Rosyjskiej obejmuje 2 z 3 obszarów, gdzie IMC posiada swoje pola uprawne, co jak wiemy, nie wpłynie pozytywnie na rozwój przedsiębiorstwa. Dodatkowo informacje płynące z interwałów D1 i M1, również są nastawione na spadki.

Dzienny wykres prawie idealnie opisuje formację schodkową (ang. stair steps pattern), polegającą na cyklicznych spadkach, poprzedzonych wcześniejszą konsolidacją. Linia oporu wskaźnika Relative Strength Index kolejny raz się odznacza, co więcej Stochastic RSI przeciął się w dół, będąc w strefie wykupienia. Czwartym ostrzeżeniem wykresu D1 przed spadkami jest średnia krocząca 30, od której cena odbiła się już czwarty raz. MACD i Stochastic 14 3 3 pojawiające się na interwale miesięcznym w identyczny sposób przewidują spadek wartości akcji.

Wyniki raportu Q3/2021 zostały wycenione przez rynek już wcześniej, więc nie biorę ich pod uwagę. Raport Q4 nie doczekał się publikacji.

Nadchodzącym wsparciem jest 15.40 PLN. Jeżeli popyt inwestorów albo (mniej prawdopodobne) zakończenie konfliktu nie pojawi się, spadniemy "schodek" niżej do 10.00 PLN.

DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności)
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

"Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą."
#tradingjam
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.