TJS_Patrykoo

Sprzyjające okoliczności dla Geotrans. D1/T1

Long
NEWCONNECT:GTS   GEOTRANS
Spółka zajmująca się odzyskiem odpadów oraz rekultywacją terenów zdegradowanych ma duże szanse zwiększyć swoją wartość w ciągu najbliższych miesięcy. Od początku wojny do Polski przybyło ponad 1,596 mln Ukraińców, co za tym idzie, nastąpi wzrost odpadów poprocesowych pochodzących z oczyszczalni ścieków, instalacji komunalnych i elektrociepłowni - w czym specjalizuje się GTS. Jeżeli Ukraina wygra, a CEO Geotransu Przemysław Weremczuk postanowi przenieść się ze swoją firmą na rynek wschodni, dostępne będzie spore zasilenie budżetu poprzez (miejmy nadzieje) liczne korzystanie z usług rekultywacji terenów oraz kompostowania.

Interwał tygodniowy określa pattern trójkąta, którego pokonanie przeciwprostokątnej będzie oznaczało ruch wzrostowy według zwolenników analizy technicznej. Oprócz formacji rzuca się nam w oczy dywergencja MACD (wzrost wartości wskaźnika ze spadkiem ceny akcji), która również świadczy o byczych tendencjach rynku. Tygodniowy Stochastic zezwala na zwyżkowy kierunek GTS, jednak ten sam oscylator na interwale dziennym wydaje się gotów na korektę, dlatego pierwsze dni przyszłego tygodnia mogą wiązać się ze spadkami.

Wyniki Q3/2021 wyszły pozytywniej w porównaniu do poprzednich 4 raportów, które informowały o stałym regresie spółki. *dane w tys. PLN
- Zysk ze sprzedaży: 692 (+62.44% k/k)
- Zysk operacyjny: 695 (+60.88% k/k)
- Przychody finansowe: 17 (+70.00% k/k)
- Zysk z działalności gospodarczej: 685 (+65.86% k/k)
- Zysk netto: 544 (+65.35% k/k)
- EBITDA: (+51.29% k/k)

Raport ESPI opublikowany 25 stycznia opisuje zawartą umowę dot. realizacji przez Spółkę usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Będzie ona realizowana w sposób ciągły do dnia 31 października 2023 r. Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy oszacowana została na kwotę 742.500,00 zł.

Jeżeli nastąpi euforia na GTS, zasięgami w nadchodzącym ruchu będą:
1) 7.67 PLN
2) 8.85 PLN
3) 9.81 PLN
4) 10.76 PLN
5) 12.12 PLN
6) 13.85 PLN

Dotarcie do poszczególnych wartości, może nieść za sobą negatywne przetestowanie ceny, co za tym idzie korektę, konsolidacje lub spadki. Pamiętajmy, że jest to NEWCONNECT, który rządzi się własnymi prawami. Nawet najbardziej wyraźne sygnały wzrostu mogą okazać się złudne przy niskiej kapitalizacji i płynności.

DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności)
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

"Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą."
#tradingjam
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.