ChristopherJohnson_AT

Getin. Interwał: W1, D1

GETIN (GPW:GTN)  
GPW:GTN   GETIN
Trend: Długoterminowy spadkowy (8 letni) średnioterminowy spadkowy (4 letni), krótkoterminowy horyzontalny (3 letni).
Wsparcia dla trendu wzrostowego: 1.302 zł, 1.172 zł, 0.982 zł, 0.726 zł.
Opory dla trendu wzrostowego: 1.50 zł, (1.62 - 1.69) zł, (1.91 - 2.15) zł, 2.74 zł.

Jeden z ciekawszych wykresów, jaki w ostatnim czasie analizowałem, zarówno pod względem klasycznej analizy technicznej, jaki analizy wolumenu i VSA. Wyraźne zatrzymanie długoterminowego trendu spadkowego przez 4 letni ruch horyzontalny, który przyjął formę trójkąta zniżkującego jest ciekawym miejscem do zagrania. Strefa na wykresie, w jakim znalazły się notowania nie jest przypadkowa, poziom horyzontalny i równocześnie dolna granica kilkuletniej konsolidacji jest zniesieniem 98% całej fali wzrostowej od początku notowań spółki na Warszawskim parkiecie. Cena wróciła do tej z początku notowań tego waloru w 2003 r. W interwale W1 CAB (Climaktic Action Bar) zapoczątkował trend horyzontalny i wyznaczył górną granicę kanału konsolidacyjnego. Trójkąt zniżkujący ograniczył notowania zbieżną linią podaży, która w znacznym stopniu przyczyniła się do ukształtowania długiego układu korekcyjnego. 10 maja nastąpiło wyjście górą z trójkąta, nie jest to klasycznie rozegrany trójkąt, ponieważ wyjście nastąpiło w apeksie, a nie w przedziale 50 - 25% przed jego końcem. Standardowo, żeby lepiej zrozumieć sytuację w range-u konsolidacyjnym przeanalizuję poszczególne bary w interwale W1.

Analiza bar po barze w interwale W1: Bar CAB potężne wejście ultra wysokiego wolumenu i zalanie rynku podażą. Świeca nr 1 Buying Climax (kulminacja sprzedaży), bar nr 2 i 3 Upthrust na wysokim wolumenie jest testem wcześniejszych przedziałów cenowych i szukanie popytu. Niskie zamknięcie świecy i długie cienie z góry sygnalizują udany retest i uformowanie pasma oporowego wyznaczonego przez bary o podwyższonym wolumenie nr 1,2,3. Interpretacja tej sekwencji świec i wolumenu potwierdza dystrybucję i plasowanie akcji przez Smart Money. Skokowe ruchy cen do góry i następujące po tym sprowadzenie cen w niższe przedziały cenowe wraz z wybijaniem lokalnych den, to nic innego jak pozbywanie się akcji przez duży kapitał. Każdy impuls wzrostowy w analizowanym układzie korekcyjnym jest niwelowany w 100% i zalewany wysoką podażą autoryzowaną wolumenem.


W interwale D1 ostatnia fala wzrostowa wyrzuciła notowania powyżej 1.5 zł za akcje. Wzrosty wyhamował opór wyznaczony przez bary z 16 września 2019 r i 29 czerwca 2020 r (potencjalne sygnały słabości). Został ustanowiony kolejny niższy dołek. Zważywszy na przyrost wolumenu i pojawienie się byczego wolumenu podczas ostatnich układów parabolicznych prawdopodobna jest kontynuacja tego układu falowego i ponowny test górnego ograniczenia kanału konsolidacji dla trendu krótkoterminowego.

Podsumowanie i wnioski końcowe: Zbieżne sygnały płynące z klasycznej analizy technicznej VSA i analizy wolumenu wprawiają w konsternacje. Wg klasycznej analizy technicznej nastąpiło wyjście z trójkąta, przyrost wolumenu podczas ostatniej fali, paraboliczny ruch zwyżkujący, przełamanie podaży, korzystny układ średnich kroczących, EMA40 zbliżyła się do EMA85, sygnalizując przecięcie od dołu. Wg analizy wolumenu i VSA można zdefiniować kilka silnych sygnałów dystrybucyjnych, zalewanie rynku podażą, brak popytu w wyższych przedziałach cenowych, impulsy wzrostowe na coraz niższych wolumenach wskazują na słabnący popyt. Pomimo tego, że układ wykresu jest korzystny i pojawia się potencjał do wybicia z konsolidacji, to ze względu na silne sygnału wolumenowe zachowałbym rozsądek. Wolumen to pieniądze, a pieniądze to ludzie, dlatego podejmowanie decyzji inwestycyjnej w tym miejscu byłoby nierozważne. Potencjalnym miejscem do zagrania będzie wyjście z kanału konsolidacyjnego, a potwierdzeniem konwersja jednego z pasm oporowych we wsparcie.


Powyższa analiza służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o powyższą publikację ani za ewentualne szkody poniesione na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.