pikierus

GNTBTC

Long
POLONIEX:GNTBTC   None
Aktualnie wykres Golema od ośmiu miesięcy znajduje się w wielkim zniżkującym trójkącie, od góry jest przyciskany przez czerwoną linię która opiera się na wierzchołkach na poziomach 0,00027 i 0,000089. Natomiast w tej chwili sytuacja wygląda jakby golem szykował się do wzrostów po bardzo długiej stagnacji. Jeżeli golem przebije czerwoną linię spadkową to kolejne opory są spodziewana na poziomie 0,00008 BTC, natomiast jeżeli przebije cenę 0,000089 to na Golemie będziemy mieli hossę i być może ustanowimy nowe ATH.
PS (Dołączam króki komentarz po angielsku)
ENG. Currently, the Golem chart for eight months is in a great downward triangle, from the top Golem is pressed by a red line which have vertices on the levels 0.00027 and 0.000089. However, at the moment the situation looks like a golem prepared for growth after a very long stagnation. If the golem is to break the red declining line, then further resistance is level at 0.00008 BTC, while if it breaks the price of 0.000089, we will have a bull market at Golem and maybe w egoing to a new ATH.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.