pikierus

GNTBTC

Long
POLONIEX:GNTBTC   None
Aktualnie wykres Golema od ośmiu miesięcy znajduje się w wielkim zniżkującym trójkącie, od góry jest przyciskany przez czerwoną linię która opiera się na wierzchołkach na poziomach 0,00027 i 0,000089. Natomiast w tej chwili sytuacja wygląda jakby golem szykował się do wzrostów po bardzo długiej stagnacji. Jeżeli golem przebije czerwoną linię spadkową to kolejne opory są spodziewana na poziomie 0,00008 BTC , natomiast jeżeli przebije cenę 0,000089 to na Golemie będziemy mieli hossę i być może ustanowimy nowe ATH.
PS (Dołączam króki komentarz po angielsku)
ENG. Currently, the Golem chart for eight months is in a great downward triangle, from the top Golem is pressed by a red line which have vertices on the levels 0.00027 and 0.000089. However, at the moment the situation looks like a golem prepared for growth after a very long stagnation. If the golem is to break the red declining line, then further resistance is level at 0.00008 BTC , while if it breaks the price of 0.000089, we will have a bull market at Golem and maybe w egoing to a new ATH.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.