pikierus

GNTBTS

Long
POLONIEX:GNTBTC   None
(PL) Golem w ostatnich dniach jak każda inna cyfrowa waluta nie oparła się spadkom przekreślając całą swoją pracę z ostatnich dwóch miesięcy. Wykres z ostatniego roku jasno pokazuje że ten coin i jego inwestorzy są kompletnie bez siły, przez co kurs jego odbija się cały czas pomiędzy poziomami 0,000015 a 0,00009. Na razie w życiu golema nie mają miejsca ani jakieś wielkie wydarzenia ani też sam rynek crypto nie ma jakiegoś pozytywnego nastroju, dodatkowo też nic nie wskazuje na to żeby coś miało się zdarzyć w życiu Golema. Aktualnie GNT idzie kursem bocznym i osobiście na obecną chwilę nie widzę żadnych przesłanek do tego żeby jakakolwiek zmiana miała nastąpić w tym trendzie.
(ENG) In the last days, as any other digital currency not resist drops cutting all of its work from the last two months. The chart from last year clearly shows that this coin and its investors are completely without strength, so that its price moving all the time between levels 0.000015 and 0.00009. For now, there are no big events in the life of the golem ,and the crypto market itself has no positive mood, and there is also no indication that something will happen in the life of Golem. Currently I do not see any chance for any change in this trend.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.